Modsætninger i dialog

En grundtvigianer og en missionsmand udveksler meninger.Ret beset er det noget underlig noget – og også ret tankevækkende. Standsede man 10 ellers ikke ubegavede folk på gaden og spurgte dem: Hvem vandt det netop overståede præsidentvalg? – ja, så ville man helt sikkert få 10 helt enslydende svar. Og godt det samme.
Forestiller man sig nu, at man standsede 10 præster på vej ind til deres arbejdsplads og spurgte dem: Hvad siger Bibelen om Gud? Om tvivl? Om lidelsens problem? Om korset? – så ville svarene helt sikkert være langt mere indbyrdes uoverensstemmende. Og skidt det samme. Jeg tror, det skyldes, at Bibelen undertiden kommer endog meget tæt på, og dét er ikke lige let for alle at forholde sig til.
Denne fine, lille bog tilhører en genre, som jeg ellers troede var yt: samtale-bogen. Her har to generationer, der næsten ikke kan være mere modsatte poler, sat hinanden stævne. Benedicte Hammer Præstholm, årgang 1978 og grundtvigianer, møder Jens Ole Christensen, årgang 1956 og Luthersk Missions generalsekretær.

Berigende samtaler

Ud over de emner, jeg allerede har nævnt, diskuterer de også andre helt fundamentale spørgsmål som fx ægteskab, håb, tilgivelse, kirke, næstekærlighed og omstillingsparathed. Det er berigende samtaler, og tonen er overalt venligt respektfuld, som når gamle venner mødes. Og selvom der er megen uenighed mellem de to (fx i spørgsmål som kvindelige præster og vielsesritualer for homoseksuelle), er der også god og forløsende enighed: Gud er til, og det er en gave selv at være til.
Det er meningsudvekslinger, der er lige til at gå til for lægmand – og hver mand i øvrigt. Men bibel-kritikken sniger sig ind som en slange de særeste steder. Således også her: i et ellers glimrende slut-afsnit med forslag til videre læsning måtte jeg vantro gnide øjnene, da jeg så beretningen om Paulus på Areopagos (ApG 17) omtalt som en ”fortælling”!

Benedicte Hammer Præstholm & Jens Ole Christensen:
To om tro – Modsætninger mødes
192 sider • 250 kr.
Bibelselskabet