Ny sekretær i nord

Jan Pahus Nissen er blevet ansat som sekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i den nordlige del af Jylland.

Jan Pahus Nissen

Jan skal være leder, sparringspartner, inspirator og innovator for gymnasieelever og videregående studerende i Aalborg og Nordjylland.
Jan er nyuddannet teolog fra Aarhus. I løbet af sin studietid har han været engageret i blandt Ordet & Israel. Den snart 30-årige mand er er gift med Elisabeth, og sammen har de sønnen Levi på godt otte måneder.
Eva