Indholdsrig og poetisk tur gennem kirkeåret

To Grundtvig salmer danner rammen om denne smukke, dybe og alligevel let læste bog: ”Påske og pinse udsprang af jul” (DDS 403,3) og ”Vær Velkommen Herrens År” (DDS 74).
Bogens titel peger på Grundtvigs fascination af oldkirken set gennem kirkefaderen Irenæus (2.årh.), men vægten er mest på Grundtvigs citater. Ifølge forfatteren er oldkirken og den ortodokse kirkes teologiske univers relevant – ligesom på Grundtvigs tid – fordi kirken i vor tid nærmer sig oldkirkens situation, og derfor er oldkirken en kilde værd at øse af.

Ikoner og centrale temaer

Forfatteren væver Grundtvigs og Irenæus’ skrifter poetisk sammen med ikonens ”teologi i farver” – ind i mellem krydret med relevante tanker fra Dostojevskijs bøger, som tolker den ortodokse kirkes kristendom. Centralt i bogen står Treenigheden og dens fællesskab, den Apostolske Trosbekendelse og ”kødets opstandelse”, livet frem for døden samt genoprettelse og helbredelse af menneskeheden (frelse).

Pinse er kærlighedens fest

Pinse kapitlet har flere Grundtvig citater fx: ”Julen er Troens, Paasken er Haabets, Pindse er Kjærlighedens Fest, men skal vi holde den i Himlen maae vi begynde på jorden.” Og i ”I al sin glans nu stråler solen” (DDS 290) lader Grundtvig den nyskabte danske sommer fremstå som et billede på pinseunderet, skriver Kirsti Aasen. Hun påpeger mange paralleller mellem Grundtvig og Irenæus om Helligånden, kirken som ”den Hellig-Aands tempel på jorden” (Grundtvig i en af sine pinseprædikener) og menneskers ansvar for at adlyde Gud.

Med Grundtvig i Irenæus’ fodspor

I oldkirken fejrede man jul som en stor dåbsfest, så sakramentets betydning som vendepunkt og ny start for os er, hvad Grundtvig sætter ord på med: ”Alle Christne Fødsels-Dag / Har med Christus sammen”. I kapitlet Maria Bebudelsesdag citeres Irenæus: ”Som Adam genoprettes i Kristus, genoprettes Eva i Maria”, mens Grundtvig i en oversættelse af Irenæus’ tekst siger, at det var denne ”deilige Jomfru-Lignelse der bragde mig til at læse Irenæus.”
Kirsti Aasen har arbejdet mange år som sognepræst og som leder af det norske Grundtvigselskab. Hendes bog viser, hvordan højtidernes budskab rummer kristendommens centrale temaer, og hvordan vi i Danmark har ”arvet” noget af oldkirkens tankegods gennem Grundtvigs salmer og prædikener.

Kirsti Aasen:
Påske og pinse utsprang av jul
77 sider 234 kr.
Kolon Forlag
(norsk)