Modtag gaven

På pinsedagen blev disciplene forvandlede til apostle. Før havde fejhed og frygt fyldt dem. Men da de blev fyldt med Helligånden fik de frimodighed og kraft.
Mirjam Elbæk Rasmussen
Forfatter til bogen ”Guds gaver”.

Da Helligånden faldt på dem med tunger af ild gjorde det den helt store forskel på de mænd og kvinder der var sammen i de svære dage fra Jesus var faret til himmels og til Pinse.

”Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal l få Helligånden som gave.” (ApG. 2: 3.8 -39).
Mange tror, at man skal være eller gøre et eller andet helt specielt for at modtage Helligånden, men Guds ord er ganske klart. Man modtager Helligånden på samme måde, som man modtager frelsen – af nåde og ved tro. Der forlanges ikke den store askese, eller at man faster i så og så lang tid for at modtage Helligånden, men blot at man har tillid til, at når Gud lover noget, så holder han det også.

Gaven er købt og betalt

Har du personligt modtaget Helligånden? Eller tror du, det må vente, til du har været en kristen i et år eller to eller måske endnu længere tid, eller måske til du er blevet ”hellig” nok?
I andagtsbogen, ”Brød i Ørkenen” af Watchman Nee, står der en beretning om en mand, som havde købt 2 bøger, men da han kommer hjem, opdager han, at han kun har fået den ene med. Han går derfor tilbage til forretningen og beder frimodigt om at få den anden bog udleveret, for den er jo allerede betalt.
Den gave, Jesus allerede har købt til dig, er både frelsens gave og Helligåndens gave, og har du modtaget frelsens gave, må du få lov til at gå til ham og frimodigt bede om, at han også vil fylde dig med Helligånden, så enkelt er det.

Det er en nødvendighed for os alle sammen, at vi til stadighed bliver fyldt med Helligånden, for at vi kan sejre over synden og leve et liv i frimodighed, der ærer Gud.

Fra bogen ”Guds gaver – Menighedens udrustning” af Mirjam Elbæk Rasmussen.