Så gør vi sådan når til kirke vi går

s15_okDen mangfoldige kirkeDenne bog beskriver en række måder at være kirke på i dagens Danmark, især inden for folkekirken.

Det sker gennem portrætter af konkrete valgmenigheder, funktionskirker og folkekirker, der arbejder med at forny gudstjenesten og de kirkelige aktiviteter ved siden af søndagens gudstjeneste.
Derudover er der teoretiske artikler om aktuelle forhold som for eksempel udviklingen af valg- og frimenigheder og om historiske forhold som for eksempel om, hvordan valgmenighedsloven blev indført. Der er også artikler om den katolske kirke og frikirkerne, men de giver mere et tilbageblik på deres historie, og berører kun kort, hvordan de er kirke i dag.
Bogen handler helt overvejende om folkekirken, folkekirkelige forhold og menigheder relateret til folkekirken.
Man kan læse bogen for at få indsigt i, hvad andre kirker gør, og lade sig inspirere. Den kan forstås af den almindelige kirkegænger, selvom den ikke er helt fri for teologiske fagudtryk, og selvom den forudsætter, at man kan læse engelsk, da ikke alle engelske citater er oversat.

Bent Berring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang (red.):
Den mangfoldige kirke
– Menighedsformer i Danmark
211 sider • 175 kr.
Dansk Missionsråd