Glædelig reformations-fest

bodil, frit 0748Den 31. oktober er det reformationens dag – til minde om 31. oktober 1517, da Martin Luther hamrede sine 95 teser om bl.a. afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg.

I Danmark markeres reformationsdagen stort set ikke. Den drukner i Alle Helgens-fejringen, som igen drukner i Halloween-feberen med græskar, gys og godter. Men i de reformerte kirker i Holland, hvor Calvin er den altoverskyggende kirkefader, markeres dagen ved, at alle rejser sig efter søndagsgudstjenesten for at synge Luthers salme ”Vor Gud han er så fast en borg”.
Men hvad var det, Martin Luther i sin tid gjorde op med – og som Aalborg Stift nu markerer med lanceringen af tre nye reformationsøl?
Den fromme munk, Martin Luther, havde et brændende ønske: At få en nådig Gud. Han gjorde alt det, munkene skulle gøre for at sejre over synden og opnå Guds nåde. Men det lykkedes ikke. Da han yderligere oplevede pavekirkens korruption, især i forbindelse med afladshandelen, tog han affære.
Teserne på kirkedøren blev indledningen til et opgør med hele romerkirkens grundlag. Men det blev også til en personlig nyopdagelse af evangeliet for Luther selv. Han opdagede, at den retfærdighed, som omtales i Romerbrevet 1:17 ikke er noget, Gud kræver, men derimod noget, Gud skænker mennesker af nåde for Jesu skyld.
Denne opdagelse skulle hele folket have del i. Derfor oversatte Luther Bibelen til tysk, så enhver kunne forstå den, underviste og skrev bøger. Den nye opfindelse, bogtrykkerkunsten, spredte det gode budskab ud over Tyskland og videre i nabolandene. Faktisk gik evangeliet sin sejrsgang, mens Luther sad og drak øl sammen med sin gode ven Phillip (Melancton), som han selv udtrykte det.
Man kunne sige meget om, at danskerne mindes reformationen med nye øl. Martin Luther opfordrede ikke til drikkeri. Til gengæld skrev han meget om vigtigheden af at tilegne sig Guds Ord.
Han skrev også rigtig mange gode bøger, som man bare bliver glad af at læse. Prøv det selv.
Glædelig reformationsfest.