Kristne i USA: ”Gud gav Israel til jøderne”

Michael Lipka fra analysecenteret Pew Research Center har undersøgt holdningen til landet Israel blandt kristne og jøder i USA.
Michael Lipka fra analysecenteret Pew Research Center har undersøgt holdningen til landet Israel blandt kristne og jøder i USA.

Dobbelt så mange kristne som jøder i USA tror, at landet Israel er Guds gave til jøderne, viser en undersøgelse lavet af Pew Research Center.

82 procent af de hvide evangelikale kristne i USA tror, at Gud har givet Israel til jøderne, mens kun 40 procent af jøderne tror det.

De fleste jøder i USA vil indrømme, at de har et særligt følelsesmæssigt forhold til Israel. 30 procent føler sig meget forbundet med Israel, og 39 procent føler en lidt mindre grad af følelsesmæssig tilknytning, skriver assisterende redaktør ved Pew Research Center, Michael Lipka.
Men her bliver de nærmest overhalet indenom af hvide, evangelikale kristne.

Guds gave til jøderne

Dobbelt så mange evangelikale kristne som jøder tror, at Israel er Guds gave til det jødiske folk. En af forklaringer-ne er, at næsten alle de evangelikale kristne tror på Gud, mens mange af USAs jøder ikke gør det.
Fem procent af jøderne ville ikke besvare spørgsmålet, mens 23 procent sagde, at de ikke tror på Gud.
Men selv de jøder, der tror på Gud, har tendens til at have mindre tro end de evangelikale, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt Gud gav jøderne det nuværende Israel. Her er tallene 55 procent blandt jøderne mod 82 procent blandt de kristne.

Støtter USA nok?

De hvide evangelikale protestanter i USA har også større tendens end deres jødiske medborgere til at foretrække stor amerikansk støtte til Israel. Blandt jøderne mener 54 procent, at USAs støtte til den jødiske stat er på et rimeligt niveau, mens 31 procent mener, at den er for lille.
Blandt de hvide evangelikale kristne mener 46 procent, at USA ikke støtter Israel nok, mens kun 31 procent finder støtten passende.

To-statsløsningen

Kristne er samtidig mindre optimistiske end jøderne, når det gælder en fredelig løsning af Israel-Palæstina-konflikten.
På spørgsmålet om hvorvidt en tostats-løsning, hvor Israel og Palæstina lever fredeligt side om side, er mulig, svarer 61 procent af jøderne ja, mens en tredjedel mener nej.
Blandt de kristne tror 42 procent på en to-statsløsning, mens 50 procent siger, at det ikke kan lade sig gøre.