Korsmarken blev flyttet

Ellen Højlund Wibe ses her foran korsmarken ud til E45 ved Løsning. Korsene er nu fjernet efter ordre fra Vejdirektoratet. Foto: Nicolai Kristensen.
Ellen Højlund Wibe ses her foran korsmarken ud til E45 ved Løsning. Korsene er nu fjernet efter ordre fra Vejdirektoratet. Foto: Nicolai Kristensen.

Lørdag d. 2. november nedlagde Retten til Liv korsmarken ud til E45 ved Løsning. En del af korsene bliver genopstillet ved Abortmindelunden i Vedersø.

Korsmarken med 16.000 kors – til minde om lige så mange aborter – stod ved Løsning i seks uger. Det er længere end oprindelig tænkt. Vejdirektoratets fastholdt, at korsene skulle fjernes, og foreningen har ikke anket denne afgørelse yderligere.
– Nedtagelsen betyder på ingen måde, at vi godtager Vejdirektoratets argumenter for at erklære marken ulovlig. Vi er stadig af den opfattelse, at ulovliggørelsen af marken bunder i politisk korrekthed, ikke i de faktuelle forhold, udtaler landssekretær Ellen Højlund Wibe og beklager, at ytringsfriheden ikke gælder, hvis man udtrykker en kontroversiel holdning.