Børn er ikke kønsneutrale

Når legetøjskæder gør de danske legetøjskataloger kønsneutrale, udsætter de børnene for manipulation, idet børnene påvirkes på ufin og uhæderlig måde ved hjælp af kneb, for “kønsneutral” er et absurd ord, naturstridigt og meningsløst.

Det har aldrig været skaberens mening, at mennesket skulle være “kønsneutralt”. Ordet er stik imod alt, hvad der står i Bibelen om menneskelivet.
Det er et typisk tegn på tidens gudløshed, at ordet “kønsneutral” er opstået.
Børnene har en stor plads i Bibelen som de små og svage, der i særlig grad skal beskyttes mod overgreb af enhver art, både på sjæl og legeme.
I november må børnenes begrebsforvirring være blevet total, hvis de har set den reklame med nisser, hvori der forekom en “Englenisse med lange ben. 2 varianter. Pr. stk 39 kr.”
Engle og nisser tilhører hver deres vidt forskellige verden. Hvor hyggelige nisser og julemanden end kan være, hører de ikke hjemme i kirken blandt engle.
Det er en hån mod Bibelens beretninger om engle og usmageligt at fremstille en nisse med englevinger, og det er igen et overgreb mod børnene, når voksne forvirrer deres begreber om engle og nisser. Hvad skal børnene tro, for de møder jo ikke nisser i julesalmerne.
Vil kirkeministeren fortsat med god samvittighed se passivt til, at børn udsættes for manipulation i forbindelse med bibelske budskaber?
(Forkortet, red.)
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C