Er det ikke bare en illusion…?

Modelfoto
Modelfoto

Brev:

Kære Orla Lindskov.
Din Brevkasse handler meget om bønhørelse, altså at vi får det, vi beder om. Det drejer sig især om helbredelse ved bøn.
Men der er altså faktisk mange bønner, der ikke bliver opfyldt, måske mange flere end der bliver opfyldt. Og hvem kan vide, om de tilsyneladende opfyldte bønner ikke beror på en illusion? Det var måske gået på samme måde uden bøn. Altså, det var blot et tilfælde.
Der er jo mange, som har prøvet at bede. Men som ikke har kunnet få forbindelse med Gud. Har bønnen egentlig den værdi, som du siger, den har?
Kan man fx ikke være en kristen, selv om man sjældent eller aldrig beder?
Jeg har dog tænkt mig, at min kone og jeg skal i kirke her i julen. Det plejer vi nemlig, og jeg vil også godt indrømme, at jeg kan lide at lytte til de bønner, som præsten beder. Men selv at bede, – nej, det ligger slet ikke til mig.
Med hilsen fra
B.

Svar:

Gud giver os det, vi trænger allermest til

Kære B.
Du har i dit brev fat i en af de almindeligste indvendinger imod bøn og mod kristendom i det hele taget, nemlig at det ikke nytter at bede.
Du taler ud fra, at nogle har oplevet, at de har bedt Gud om hjælp på en bestemt måde og i en bestemt situation, men den hjælp, de forventede, kom ikke.
På grund af den oplevelse beslutter de så, at det ikke nytter at bede.
Jeg vil nu rette dig på et punkt. Du skriver nemlig, at min Brevkasse handler om bønhørelse, dvs. at vi får det, vi beder om. Det skriver jeg ikke.
Bønhørelse er nemlig ikke, at vi altid får det, vi beder om, og her vil jeg tilføje: – heldigvis da!! – vi kan nemlig langt fra vide, hvad der er det bedste for os. Det ved kun Gud, og ud fra den viden giver han os det, han ved, vi trænger allermest til. Bønhørelse betyder derimod, at Gud altid hører vores bønner.
Gud svarer ikke altid på det tidspunkt og på den måde, vi ønsker. Men han svarer altid. Det tør jeg godt sige. Men tit overser vi hans svar. Det skal stå helt klart, at der er forskel på, at Gud hører bøn, og på at han opfylder bøn.
Hvis man ved bøn ensidigt lægger vægten på, at vi skal få det af Gud, vi beder om, så forstår vi ikke rigtigt, hvad det er, Gud vil os.
Jesus minder os om, at vi kan bede forkert. Det gør vi nok, når det mest er gaven, vi er fokuseret på og mindre på giveren, på Gud. Gud vil først og fremmest give os sig selv og have fællesskab med os.
Du siger selv, at du er en af dem, der ikke beder. Så har du nok heller ikke den store erfaring med bøn. Du taler også om, at bønnen nok ikke har den store værdi.
Men hvad med de tusinder og atter tusinder, som siger det modsatte? Ja, som endda siger, at de ikke kan leve uden bøn. Hvem har ret? – Hvem er de sagkyndige med hensyn til bønnens værdi?
For mig må det naturligt nok være dem, der beder, og som har bøn som en naturlig del af deres hverdag. De bedendes ord må naturligt nok veje tungere end ordene fra dem, der ikke beder. Hvis der fx er noget i vejen med din skorsten, spørger du jo skorstensfejeren og ikke bageren.
Du spørger, om man ikke kan være en kristen, hvis man sjældent eller aldrig beder – altså en kristen uden at bede til Gud?
Rent personligt tror jeg ikke, man kan, for bøn er faktisk betingelsen for, at man kan leve i Guds nærhed, og for mig er kristendom at leve sammen med Gud i hans nærhed.
Det var Jesus et forbillede på. Han hentede faktisk hele sit liv her på jorden hos Faderen, hos Gud. Jeg tror ikke, at en kristen kan undvære bøn.
Bøn nævnes af Paulus som en gave, der følger med, når vi er ”retfærdiggjorte ved tro” ved Jesus Kristus. Ved bøn kan vi træde ind for Guds trone og få fred med Gud.
Jeg ønsker dig og din hustru en rigtig glædelig jul og nogle gode julegudstjenester. Prøv i kirken at bede med på fællesbønnen ”Vor Fader” til en start. Om ikke andet kan du gøre det stille for dig selv. Det er vigtigt for dit liv, at du får begyndt på at bede.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Brev:

Hvad gør en salvedug?

Kære Orla Lindskov.
Jeg ved, at for Gud er alle ting mulige, og jeg tror på, at forbøn har en mægtigt virkende kraft.
Jeg vil gerne, om du vil fortælle lidt om salvedugenes betydning og effekt.
Venlig hilsen
B.

Svar:

Kære B.
Med hensyn til salvedugene vil jeg gerne her understrege, at en salvedug i sig selv kun er et stykke tøj, som ikke har nogen kraft.
Den kraft, som salvedugen medbringer, skyldes den bøn og den tro på Jesus, som bliver knyttet til salvedugen.
Da Jesus spyttede på jorden, lavede dynd og smurte det på den blindfødtes øjne, var det ikke dyndet i sig selv, der helbredte den blindfødte. Det var derimod troen på Jesus. Det er i troen på Jesus og i bønnen til Jesus at den gode virkning ligger.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

 Kære Orla Lindskov.
Jeg kom til møde i Kristent Centrum i Aalborg, fordi jeg havde hørt så meget godt om dig.
Det var godt jeg kom, for jeg havde min meget smertende og dårlige ryg med. Den kom jeg hjem uden.
Da mødet sluttede, tog jeg hjem med en ny ryg. Smerterne var væk, og de har ikke været der siden. Tak for bønnen, du bad for mig i Jesu navn. Jeg tager ikke smertestillende piller længere.
De bedste hilsener fra
En glad mand.

Vores oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kære Orla!
Tak for, at du virker for Herren.
Sidst du var i Kristent Centrum i Aalborg, skete der rigtig meget. Rigtig mange blev helbredt.
Tak at vi må benytte os af dig og din hjælp.
Knus fra
R.