Hvad gjorde Jesus vred?

Af Bodil Lanting Cand. teol., journalist
Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist

Jesus levede og åndede for Guds rige. Når han helbredte syge, var det et tegn på, at Guds rige var nær. Men han blev meget vred, hvis nogle mennesker ville hindre andres adgang til frelsen.

Jesus var vred ved flere lejligheder. Men kun i den situation, hvor disciplene ville hindre nogle børn adgang til ham, læser vi ordene direkte.

Nogle forældre kom med deres børn og ville have Jesus til at røre ved dem. Disse børn var ikke syge. Men forældrene ønskede, at Jesus skulle velsigne dem.
Det blev bare for meget for disciplene. Børn kan jo forstyrre os voksne, når vi er optaget af vigtige ting. Og nu var Jesus i gang med at undervise dem om store, dybe spørgsmål, om tilgivelse og ægteskab og skilsmisse.
Hvorfor skulle disse forældre så komme og forstyrre med deres børn?
Havde disciplene ikke forladt alt, for at følge Jesus? De var i gang med at skabe et helt nyt samfund – og det kunne blive farligt. Og hvad kunne nogle småbørn bidrage med i den sammenhæng?

Guds revolution

Måske havde disciplene ikke tænkt så meget over alt det, der står i Det Gamle Testamente om børn. Der er faktisk mange eksempler på, at Gud brugte børn, hvor voksne ikke ville høre.
Tænk fx på den lille Samuel i templet. Eller salmeverset om, at Gud har ’beredt sig lovsang fra spædes og diendes mund’.
Guds tanker er højere end vores. Og hans revolution gælder de små og alle andre, som ingen regner for noget.
Da den unge Maria ventede Jesusbarnet, så hun lidt af Guds store værk og jublede:
Jeg fryder mig over Gud, min Frelser, fordi han har udvalgt mig, som kun er hans ringe tjener. Alle kommende slægter vil kalde mig velsignet. Gud den Almægtige har gjort store ting mod mig. Priset være hans navn!
Hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt over dem, der ærer ham.
Han straffer enhver, som har hovmod i hjertet, og spreder dem for alle vinde.
Denne verdens fyrster styrter han fra tronen, men de ydmyge ophøjer han.
De sultne mætter han med alt godt, men de rige sender han bort med tomme hænder. Han er kommet for at hjælpe sin tjener Israel…
Jesus tog sig af de udstødte, de syge, syndige og foragtede, som andre aldrig ville give plads. Han havde tid til dem, der aldrig kunne komme frem, når alle de stærke pressede på og selv ville hen til ham.
Jesus havde tid til børnene, for de havde brug for ham. Det handler om Guds rige.

Jesus blev vred i templet

Jesus var vred, da han lavede sig en pisk og smed alle de handlende ud af templet. Hans ord fortæller os, at han var vred over, at Guds hus var blevet til ’en røverkule’. For det betød, at et besøg i templet ville sende det forkerte budskab til alverdens hedninger.
– Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk, sagde han.
Men markedspladsen midt i tempelgården gav for meget støj på linjen. Jesu vrede handlede om Guds rige. Om frelsen, der skulle være for alle folk.

Tag imod Guds rige
Nogle forældre kom til Jesus med deres børn - ikke fordi de var syge, men for at Jesus skulle velsigne dem. Og han blev meget vred, da disciplene ville hindre dem. (maleri)
Nogle forældre kom til Jesus med deres børn – ikke fordi de var syge, men for at Jesus skulle velsigne dem. Og han blev meget vred, da disciplene ville hindre dem. (maleri)

Hvad mener Jesus med ordene om, at vi skal tage imod Guds rige, ligesom børnene gør det?
Det betyder ikke, at børnene automatisk hører Gud til, fordi de er uskyldige og uden ansvar for det, de gør. I så fald havde de vel ikke brug for at komme til Jesus.
Men børn er gode til at tage imod hjælp. Og i modsætning til voksne kan et barn tage imod ordet om Jesus uden forbehold. De har ikke den støj på linjen, som de fleste voksne oplever.
Det er dejligt, hvis vore børn kan vokse op i troen på Jesus og beholde deres barnetro hele livet. Det er skønt, når børns tillid til mor og far og tilliden til Gud hører naturligt sammen med det at træffe de rigtige valg i stort og småt.
Men det er vigtigt at vælge Jesus. Det gælder også for den, der er vokset op i et kristent hjem.

Kæmp for Guds rige

Jesus levede og åndede for Guds rige. Det handlede ikke om det suveræne stor-Israel, som mange af hans disciple drømte om. Det handlede om, at mennesker skulle blive en del af Guds rige – blive frelst.
Kampen for Guds rige betød også, at Jesus bekæmpede alt det onde i verden. Helbredelsen af syge viste, at Guds rige var til stede.
Børnene i teksten var ikke syge. Men de havde brug for Jesus som frelser. Præcis ligesom du og jeg, uanset hvor unge eller gamle vi er.
Lad os lære af Jesus. Lad os give flere mennesker mulighed for at få del i Guds rige ved at møde Jesus.
Han vil nemlig velsigne os små og fattige mennesker. Han vil bede for os. Han ser ikke på vores nytteværdi. Han ser os bare som de menneskebørn, han elsker og gerne vil være sammen med både nu og i hele evigheden.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: