Nyt præstepar til Jerusalem

Elisabeth og David Serner med børnene Nathanael og Naomi blev den 5. januar velsignet til tjeneste i Jerusalem af Israelsmissionens formand, Kai Kjær-Hansen. Foto ©Anders Chr. Enevoldsen. Foto ©Anders Chr. Enevoldsen
Elisabeth og David Serner med børnene Nathanael og Naomi blev den 5. januar velsignet til tjeneste i Jerusalem af Israelsmissionens formand, Kai Kjær-Hansen.
Foto ©Anders Chr. Enevoldsen.
Foto ©Anders Chr. Enevoldsen

Lørdag den 11. januar blev David og Elisabeth Serner indsat som nyt præstepar ved Den Danske Kirke i Jerusalem. De afløser Jakob og Lise Nielsen, som rejser hjem efter 4½ år ved kirken, som drives af Den Danske Israelsmission (DIM).
David og Elisabeth er ikke blot udsendt af DIM, men også af menigheden ved Betlehemskirken på Nørrebro. Ved udsendelsesgudstjenesten den 5. januar blev parret velsignet til tjenesten sammen med deres børn, Nathanael og Naomi.
David og Elisabeth har tidligere været kirkevolontører i Israel. Som præstefamilie i Jerusalem bliver de et naturligt samlingspunkt for volontører, turister og andre besøgende. David skal også tilknyttes det messiansk-teologiske Caspari Center.
Bodil