Forbønnen havde en god virkning

Close Up Of A Man Doing Breath Exercises OutdoorKære Orla Lindskov,
Tak for forbøn, da du besøgte Fyn sidst på efteråret 2013. Denne forbøn har haft en positiv virkning på mig, og jeg vil nu gerne bede om en salvedug fra dig. Jeg er overbevist om, at en salvedug fra dig vil hjælpe mig yderligere.
Jeg ønsker dig Guds rige velsignelse.
G.

Svar:

Vi får meget mere end det vi beder om

Kære G.
Det er faktisk et udtryk for udholdende tro, at du nu skriver efter en salvedug, selv om du har været til forbøn på mit møde på Fyn. Derved giver du også mig mulighed for at fortsætte forbønnen for dig.
Du er endda velkommen til efter en tid, efter fx 2, 3 eller 4 uger at sende salvedugen tilbage, så jeg kan salve den igen og bede over den.
Dette tilbud gælder i øvrigt for alle, som har modtaget en salvedug fra mig.
At gøre det på den måde er som allerede sagt et udtryk for tro og udholdenhed i forhold til Guds løfter. Det er i tråd med Jesu undervisning, som vi finder den i lignelsen om enken og den uretfærdige dommer.
Denne lignelse finder vi i Lukas-evangeliet kap. 18, versene 1-8, hvor der står følgende:
– Han (altså Jesus) fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde:
”I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart!
– Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: ”Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.”
Og Herren (altså Jesus) sagde: – ”Hør hvad den uretfærdige dommer siger!
Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? – Lader han dem vente?
Han vil skaffe dem ret, og det snart.
Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden ?”

Ifølge Jesu undervisning her har vi brug for den samme påtrængenhed som enken, når vi kommer til Gud i bøn.
Det kan måske virke lidt underligt på os, for Bibelen lærer os jo også, at Gud hører vores bøn første gang, vi beder.
Men bliv i Guds nærhed, siger Jesus alligevel, og bliv ved med at minde ham om hans løfter, så vil Gud ikke undlade at give dig langt mere end det, du kan tænke dig at bede om.
Ikke altid lige netop det, du har bedt om og i den time, som du ønsker. Men altid noget bedre.
Den tro, der gør, at du beder, hvilket er det samme som at leve i Guds nærhed, den tro er en forvandlende kraft.
Den tro på Gud kan ændre din ånd, din sjæl og dit legeme, ja, hele dit liv.
Hvis vi ser på lignelsen om den uretfærdige dommer og enken, kan vi spørge: Hvorfor havde enken så stor en tro på, at hun skulle få det, hun havde ret til? – Hvordan får du og jeg en sådan tro?
Troen bliver ofte skabt i de hårde tider, når vi ikke ved vores levende råd, og vi ikke kan se nogen udvej.
Hør blot, hvad kong David skriver. Sådan en hård situation oplevede han. Det læser vi i Salme 18, versene 5-7, og 17-20:
”Dødens bånd omgav mig, undergangens floder slog mig med rædsel. Dødsrigets bånd snørede sig om mig, dødens snarer truede mig. I min nød råbte jeg til Herren, jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel, mit råb nåede hans ører.”
– Og videre:
”Han rakte ud fra det høje og greb mig, han trak mig op af de vældige vande. Han reddede mig fra min mægtige fjende, fra dem, som hader mig, de var mig for stærke.
De truede mig på min ulykkes dag, men Herren var min støtte.
Han førte mig ud i det åbne land, han befriede mig, for han holder af mig.”

Troen i os råber til Gud i prøvelsens tider. Og ofte er det i prøvelsens tider, at Gud frembringer åndelig vækst i os og viser sig for os som den Gud, der udfrier. Han viser sig som vores sande hjælper.
Det kan godt være, at Gud i sin plan for dit evige liv har tilladt, at der er kommet noget ind i dit liv, som er ubehageligt, endda noget, som gør dig fortvivlet. Det er ikke Gud, der er afsenderen. Men igennem det, der sker, ser du din egen svaghed og hjælpeløshed.
I sådanne situationer ønsker Gud, at du ligesom David skal råbe til ham om hjælp.
Vores menneskelige natur søger hjælp hos os selv og hos andre mennesker. Det er som sådan måske også godt nok. Men vi skal blot altid huske først at søge hjælp hos Gud. Så vil han åbne de rigtige døre til den hjælp, vi skal have fra andre mennesker. De rigtige mennesker på de rigtige steder, og på det rette tidspunkt. Også hjælp fra læger, når det skal være. Læger bliver også brugt af Gud.
Selvfølgelig er det da bedst at blive helbredt direkte af Gud, ud fra luften så at sige. Men vi skal forstå, at Gud har mange veje.
Jeg har sendt den ønskede salvedug til dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg bad dig om en salvedug på grund af mine dårlige lunger. Jeg har i en længere periode døjet med næsten kronisk lungebetændelse. Jeg har dog kun haft een lungebetændelse, siden jeg fik salvedugen; men den gik hurtigt over, – og nu har jeg været fri for betændelse i mine lunger meget tæt på en måned, – det er jeg meget taknemmelig for. Gud velsigne dig.
Med kærlig hilsen
E.

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kære Orla Lindskov
Efter forbøn på et møde med dig og efter at jeg efterfølgende fik en salvedug, er min fod nu helt helbredt.
Mange tak for hjælpen.
S.