Tankevækkende tekstsamling

s15_jcSKaforismerOm Søren Kierkegaard nogensinde bliver let at forstå er nok tvivlsomt, men Kierkegaardeksperten Jens Staubrand gør endnu engang et forsøg på at formidle nogle af de mest kendte af den store danskers tekster.

Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder – intet mindre kan gøre det ud for en titel, selvom der er tale om udpluk fra første del af Kierkegaards hovedværk Enten-Eller, en titel som unægtelig er lidt nemmere at huske. Til gengæld hjælpes læseren på vej ind i de udfordrende tankespil af et indledende afsnit, som præsenterer baggrunden for de enkelte tekster; vi hører hvilke skuespil, bøger og oplevelser, Kierkegaard tager afsæt i, og det må siges at være en stor håndsrækning, hvis man ikke lige har læst Goethes værker, set Mozarts Don Juan eller kender den fiktive ramme omkring Enten-Eller.
På samme pædagogiske vis giver Staubrand læsehjælp i de enkelte tekster. Kierkegaard bruger hyppigt sætninger på græsk, latin og tysk. Disse sætninger gengives med oversættelse umiddelbart efter, og når Kierkegaard henviser til historiske, mytologiske eller litterære figurer, kan man læse om disse i kortfattede noter, således at det er muligt at få helheden med.

Tankevækkende

Diapsalmata kalder Kierkegaard de tekster, som her har fået betegnelsen Aforismer. Egentligt betyder ordet pause eller mellemspil, og det er et udtryk, som er hentet fra Det Gamle Testamentes hebræiske ”Sela”. Som i Salmernes Bog og Ordsprogenes Bog finder vi også i Kierkegaards Aforismer (Diapsalmata) en række gentagelser, som kalder på eftertanke. Det handler om at vælge, at huske, at leve, at sørge, at opleve ensomhed, at have travlt osv., fænomener, som de fleste kan forholde sig til, men som i Kierkegaards finurlige filosofi bliver vendt så meget på hovedet, at det bliver tankevækkende.
Tankevækkende er også Staubrands valg af tekster. Han har udvalgt den del af værket, som har at gøre med kærlighedstragedier og æstetikerens forhold til livet.
Æstetisk
Det æstetiske kommer til udtryk i Essay om kedsomhed (”Vexeldriften” hed det i originalen), hvor forfatteren A (en fiktiv forfatter) tænker det som en nødvendighed hele tiden at søge afveksling. Samme sanselige udgangspunkt har de mandlige bipersoner i Essay om sorg hos tre kvinder, og der er altså tale om en eksistentiel position (æstetikerens), som Kierkegaard her præsenterer. Senere i sit forfatterskab viser Kierkegaard, at han selv tænker mere som etikeren eller den religiøse, men det er altså ikke med her.

Søren Kierkegaard:
Aforismer – Essay om kedsomhed – Essay om sorg hos tre kvinder
Ved Jens Staubrand
151 sider • 190 kr. • SK Books