Opdateret bibelfilmatisering

Billeder fra filmserien  Jesus (spilles af Diogo Morgado) efter indtoget i Jerusalem - (nederst på siden fra venstre:) Morija (Moses der skal til af ofre sin søn Isak) - Via Dolorosa (Jesus med korset) - Golgata (korsfæstelsen) (stills fra filmen: © Lightworkers Media).
Billeder fra filmserien Jesus (spilles af Diogo Morgado) efter indtoget i Jerusalem – (nederst på siden fra venstre:) Morija (Moses der skal til af ofre sin søn Isak) – Via Dolorosa (Jesus med korset) – Golgata (korsfæstelsen) (stills fra filmen: © Lightworkers Media).

”The Bible”, der nu fås på dvd i Danmark, må først og fremmest roses for dens forkyndelse af Guds frelsesplan.

The Bible er en ny filmatisering af Bibelen, en miniserie, der præsenterer trosheltene som actionhelte.

Vi ser Noa ombord på arken i voldsomt uvejr. Kameraet zoomer helt ind på det vejrbidte ansigt og munden, der fortæller beretningerne fra skabelse, til syndefald og til nuet, som i sig selv er en dramatisk begivenhed af voldsomme dimensioner. Frygten står malet i ansigterne på børnene, men modsvares af beslutsomheden og troen, som Noas fortælling demonstrerer.
Jo, filmen gør indtryk!

En blockbuster

Der er brugt special effects: Moses der skiller vandene, templet, der ryster, efter at Jesu sidste ord har lydt på korset, og de enkelte beretninger kædes sammen af en fortællerstemme og fyldige resumeer fra foregående afsnit. På den måde føres vi igennem Bibelens historier, også selv om der springes i tidsrum fra dage til århundreder. Også det er et fortrin ved det levende medie, som filmen udgør.
I det hele taget indeholder serien nogle rigtig velgennemtænkte scener, som forkynder Guds frelsesplan. Eksempelvis krydsklippes der mellem Jesus i Getsemane Have, Kajfas, der står og beder, Pilatus med sin hustru – det er fremragende forkyndelse muliggjort af filmmediet.
The Bible er lavet i 2013 og blev sendt på History Channel over fem søndage op til påsken 2013. Serien fik rigtig meget medieomtale, først og fremmest fordi den blev promoveret via Twitter, Facebook, musikvideoer, konkurrencer, osv. Seertallet endte på knap 70 mio., hvilket gør serien til det, man på filmsprog kalder en ”blockbuster”.

Actionpræget

Der er masser af action-sekvenser, og det er der som sådan ikke noget underligt i. Bibelen er fyldt med beretninger om kampe, vold, overgreb, osv. I The Bible gøres der også opmærksom på, at der forekommer sådanne scener, og af samme grund er der en aldersgrænse på 12 år.
Hebræerbrevet kapitel 11 kalder de gammeltestamentlige hovedpersoner for troshelte. De er forbilleder, hvad trosliv og efterfølgelse angår. I denne filmatisering er det tydeligt, at tro og handling (action) følges ad, og der fokuseres på de mest dramatiske sekvenser fra de bibelske beretninger. En sjov actionsekvens er fra den fordømte by, Sodoma. Englene, som skal føre Lot og hans familie ud af byen, kæmper som ninjaer – med asiatisk kampteknik og iført brynje baner de en vej ud af byen.

Den røde tråd er Guds frelsesplan

Noget af det mest betagende ved The Bible er, at det lykkes instruktørerne at vise en rød tråd – en messiansk rød tråd – igennem de fem afsnit. Dette opnås ved at fremhæve beretninger, profetier, symboler og handlinger, som alle peger hen på Jesu stedfortrædende død. Og Jesus, Herrens engel, er med i flere af beretningerne fra Det Gamle Testamente. Når Abraham får besøg af tre engle, er man ikke i tvivl om, at den ene af dem er Jesus. Det samme gælder Daniels venner i ildovnen, hvor Jesus beskytter dem. Endelig kobler fortælleren begivenhederne sammen ved bl.a. at nævne forskellige Messias-profetier. Det er en af seriens største fortjenester, at den røde tråd gennem Bibelens mange tekster, skrevet af forskellige forfattere og over mange århundreder, fremstår så tydelig, som den gør.

The Bible - miniserie Serien består oprindeligt af fem afsnit á 1½ time.  Afsnit 1: Skabelsen, Noas ark, Abraham, Moses, ørkenvandringen. Afsnit 2: Josva, Jeriko, Samson, Dommertiden, Saul, David. Afsnit 3: Zedekias, fangenskabet i Babylon, Daniel, romersk besættelse, Jesu fødsel. Afsnit 4: Jesu liv, miraklerne, disciplene, skærtorsdag. Afsnit 5: Langfredag, korsfæstelse, opstandelse, pinsen, Paulus, Johannes’ Åbenbaring. I dvd-udgaven er hvert afsnit delt i to og suppleret med diverse ekstramateriale om tilblivelsen af serien.
The Bible – miniserie
Serien består oprindeligt af fem afsnit á 1½ time.
Afsnit 1: Skabelsen, Noas ark, Abraham, Moses, ørkenvandringen.
Afsnit 2: Josva, Jeriko, Samson, Dommertiden, Saul, David.
Afsnit 3: Zedekias, fangenskabet i Babylon, Daniel, romersk besættelse, Jesu fødsel.
Afsnit 4: Jesu liv, miraklerne, disciplene, skærtorsdag.
Afsnit 5: Langfredag, korsfæstelse, opstandelse, pinsen, Paulus, Johannes’ Åbenbaring.
I dvd-udgaven er hvert afsnit delt i to og suppleret med diverse ekstramateriale om tilblivelsen af serien.
Lige lovlig fri

Når jeg har rost og fremhævet The Bible for dens udnyttelse af filmmediet og den røde tråd i fortællingen, er jeg samtidig nødt til at understrege, at det er film, altså fiktion, og ikke en ren visualisering af Bibelen. I den ”milde” ende af afvigelserne fra Bibelen finder vi Jesus smilende på æslet, da han rider ind i Jerusalem, og legenden om tre navngivne vismænd, som ankommer samme nat, som Jesus fødes. Det er typiske friheder, som vi kender dem fra andre filmatiseringer.
Det generer mig til gengæld, at mange af begivenhederne og de tilhørende udtalelser præsenteres helt ude af kontekst. Jesus fortæller med et stort smil i ansigtet et lille barn, at der ikke skal lades sten på sten tilbage af templet, og Nikodemus kommer ikke til Jesus om natten. Centrale citater som fx Joh 3,16 bliver til ”enhver som tror på mig, skal have evigt liv” – altså forkortet, sammensat af forskellige citater, eller på anden måde bragt ud af kontekst. Ser man nærmere efter, er de udeladelser, som der er en del af, ofte dem, der konfronterer med omvendelse, syndserkendelse og dom.
The Bible ønsker at være tro mod de bibelske skrifters ”ånd”. Jeg er ikke i tvivl om, at seriens instruktører ikke latterliggør Bibelen bevidst. De præsenterer Bibelen for nye generationer, og det er friskt med kampsportsudøvende engle, uden at det rokker ved Bibelens troværdighed. Men ud fra et mere teologisk synspunkt er serien lige lovlig fri.
Rent episk er friheden en gave. Indtagelsen af Jeriko og fangenskabet i Babylon er nye beretninger, som her filmatiseres, og de rummer masser af drama. Det samme kan siges om Pinsedag, hvor disciplene taler forskellige sprog, efter at Helligåndens vind har rystet stedet – jeg mangler dog tunger af ild på disciplenes hoveder. Pointen er, at Bibelen rummer rigelige mængder af dramatisk stof til episke storværker.

Generelt gode skuespillerpræstationer

Der er skuespillere fra alle verdensdele, hvilket nok er mindre historisk korrekt end politisk korrekt. Samson spilles af en sort skuespiller, Jesus af en portugisisk skuespiller, Farao (naturligvis) af en skuespiller fra Mellemøsten osv.
Skuespillerne gør det generelt godt til trods for deres ofte meget emotionelle fremtoning. Jesus har både alvor og humor over sig. Abraham, Moses, Josua, Peter og Paulus er rigtige ledere, som taler og handler med kraft og overbevisning. Også de kvindelige skuespillere, som spiller Maria (Jesu mor), Maria Magdalena, Rehab, Sarah og Claudia (Pilatus’ kone) virker overbevisende såvel i deres glæde som i deres sorg.
Miniserien giver lyst til at læse i Bibelen, og det er den vigtigste grund til at anbefale den.


Artiklen fortsætter efter annoncen:The Bible (4 DVD)
454 min.
Kirkebutik.dk-pris: 245 kr.