’To i en-bog’ med åndelige dimensioner

s17_bnTilbage til GudElin Quists ”Tilbage til Gud” er ikke kun en stor kunstbog, men også et stærkt vidnesbyrd.

Ind imellem støder man som anmelder på bøger, der er anderledes, meget anderledes. Og det må man sige om Elin Quists Tilbage til Gud.

Den er på den ene side et langt, stærkt og inderligt vidnesbyrd om hendes vej tilbage til Gud, og på den anden side er det en kunstbog, der viser en lang række af hendes kunstværker, som er en del af hendes vej tilbage til Gud. Således flettes vidnesbyrdet og kunsten sammen. Elin Quist kalder selv sin bog for en selvbiografisk kunstbog – og det er den også, men den er mere end det, for den er et vidnesbyrd om Guds storhed, almagt og nåde, som den er kommet til udtryk i hendes liv.

Forvandlingen

Elin er vokset op i et kristent hjem, men vendte det med Gud ryggen og kastede sig ud i et noget anderledes liv midt i ungdomsoprøret, og det førte hende ud i et misbrug. Hun fik en diagnose som maniodepressiv med en angstneurose. Hun fik børn, var gift og blev skilt og var meget tæt på at begå selvmord. Men Gud greb ind og gav hende et syn af Jesu genkomst, som hun har malet. Her startede forvandlingen af hendes liv. Det blev en lang proces med samtaler med psykologer og psykiatere, med præster og ældste i menigheden, med nære venner i cellegruppen. Langsomt men sikkert blev hun bygget op igen, sten på sten. Gud var omhyggelig, og i dag er Elin Quist et helt menneske, der lever i tro og med tilbedelse af Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd.
Forløbet tilbage til Gud, til genoprettelse og til nyt håb blev en langvarig proces, og processen beskriver Elin Quist ret nøje i sin bog, der på én gang bliver et vidnesbyrd og god kristen undervisning.
Det første syn og flere senere gav hende en indsigt i den åndelige verden. Hun oplevede den mørke, dæmoniske verden, men heldigvis også lyset fra Himlen, fra Jesus Kristus. Hun fandt ud af, at hun og vi alle er højt elskede af Gud Far, og med den kærlighed og accept fra ham bliver vi i stand til at elske hinanden.

Fyldt med illustrationer

Der er tale om en spændende og fascinerende kunstbog, og bogen er fyldt med illustrationer af Elin Quists værker, der indeholder en enorm detaljerigdom. Det kræver lang tid at sætte sig ind i det enkelte værk.
Desværre er bogen behæftet med nogle småfejl, der burde være fundet ved korrekturlæsningen. Fx er der på side 10 et udsnit af et billede, og teksten siger, at hele billedet kan ses på side 232, men der burde have stået side 234. Det samme er tilfældet på side 35, hvor der henvises til side 250, men hvor der rettelig burde have stået side 252. Det gentager sig et par steder mere. Lidt ærgerligt. Disse småfejl fjerner dog ikke det hovedindtryk, at vi her har fat i en spændende kunstbog med et stærkt vidnesbyrd.

Elin Quist:
Tilbage til Gud
275 sider • 299 kr.
Forlaget Himmel-Lyset