Stadig flere beder nu for Danmark

Kira Høgh er bønne-koordinator for Aglow.
Kira Høgh er bønne-koordinator for Aglow.

Den politiske situation får flere til at gå i forbøn for landet.

Udfordringen får jævnligt mundtlige og skriftlige meldinger fra bedegrupper, der enten er startet op som følge af vores opfordring, eller som gennem flere år har bedt for landet og byerne, men som er opmuntret af, at der nu kommer mere fokus på forbøn.

– I Skjern har vi i flere år haft en bedegruppe, der bad om vækkelse for vores land og by. Den startede i kølvandet på et stort fremstød vi havde i byen ”Reach the City”. Siden da har vi været en gruppe fra forskellige kirker/missionshuse, der har været samlet en gang om ugen til at begynde med. Nu er det hver 14 dag vi samles, fortæller Ole Eriksen.

Fra Rødovre skriver Johnnie Gregersen:
– 1000 tak for initiativet med at koordinere dette for vort land! Det er spændende at være med i noget stort for Gud, noget som er i fortsat vækst, ja, som faktisk kan vokse helt ind i Himmelen :-).
Jeg har alt for længe villet starte en sådan gruppe i og for Rødovre, og nu er det så kommet igang.
Skanderborg kommune er dækket ind af en BedeRing, der er dannet i 2014 med folk fra Stjær og Galten IM og Galten Valgmenighed.
– Vi vil rigtig gerne slutte op om forbønnen for vores område og vores land.
Det er en fantastiske tanke og mulighed, at vi sammendækker hele Danmark – som et netværk ude i de enkelte kommuner, skriver Anne T. Vestergaard.
– Vi er bosat i Skanderborg kommune og mødes ca hver 2-3 uge, og beder for vore lokale kirker – præster – menighedsråd, politikere, borgmester, skoler/gymnasie-lærere, ældrecentre, plejepersonale, m.v.
• Må Gud sende os vækkelse
• Må Gud velsigne jeres virke på Udfordringen
• Gud velsigne og bevare Danmark.

Fra Aabenraa fortæller Ruth Tychsen, at en gruppe mødes hjemme hos hende og beder for landet. Der er i forvejen en Oase-gruppe, som beder for Aabenraa.

Frida Jegård fortæller fra København:
– Vi er en tværkirkelig bønnegruppe, der samles på ”bønneloftet” på Cafe Cadeau hver tirsdag i par timer og har gjort det i efterhånden mange år. Vi er blevet lagt på hjerte at bede for København – både kirkerne, samfundet, regeringen, og kongehuset. Plus alt, hvad Helligånden lægger hen til os. Så vi er med i bønnedækingen af Danmark.

Kvinder er gode forbedere

Ja, vi er godt klar over, at forbøn for landet ikke er en ny opfindelse. I kvindebevægelsen Aglow (som nu også har et arbejde for mænd) har man således 25 lokale grupper, hvoraf nogle også mødes jævnligt som bønnegrupper.
– Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ med Udfordringens Danmarkskort med bønnegrupper, siger Kira Høgh som udsender bedebrev til grupperne.
Et af emnerne er at bede for de udenlandske kvinder, som er slavebundet af ”trafficking” – prostitution.
Nogle Aglow-grupper, bl.a. dem i København og Kolding, går også på bønnevandringer til strategiske steder.

Læs også lederen


Artiklen fortsætter efter annoncen: