Hvad gør Helligånden?

Af Elon Jepsen Sognepræst i Harte Kirke
Af Elon Jepsen
Sognepræst i Harte Kirke

I denne tekst møder vi Jesus og disciplene dagen før Jesu død. Her lover Jesus sine disciple, at han vil sende dem en anden talsmand, Helligånden, som skal være hos dem i stedet for ham. Han lover, at han ikke vil overlade dem til sig selv, men at han vil komme til dem igen i form af Ånden.

Hvad gør Helligånden?

Jesus beskriver Helligånden som Sandhedens Ånd. Han vejleder til at forstå sandhed og leve i den. At leve i sandhed er at følge Jesus og udleve hans kærlighed (Joh. 16,13 + 15,9-17). Helligåndens opgave er dermed at vejlede mennesker i sandhed og kærlighed.
Sandhed og kærlighed er to sider af samme mønt. Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Hvis vi glemmer den ene til fordel for den anden, vil det altid medføre en vrangforestilling om, hvem og hvordan Gud er.
Kærlighed er, at vi er elskede af Gud, og at han kom til verden i form af Jesus for at føre os tilbage til sig. Jesus betalte prisen for vore synder, da han døde på korset. Når en pris er betalt, skal den ikke betales endnu engang. Sådan er det kun med rockere og narkopenge, men ikke med Gud. Han siger ikke til mig: ”Nåh, hvad kan du gøre for at jeg skal tage imod dig? Har du fortjent at få evigt liv hos mig?”
Kærlighed er, at Gud elsker os. Endda mens vi endnu var fjendtligt indstillet overfor Gud, valgte Jesus at dø for vores skyld (Romerbrevet 5,10).

(1) På den måde taler Helligånden vores sag. 
Han lader os vide, at vi er elskede, og at Gud ønsker at frelse os. Sandhed er, at Gud er fuldstændig hellig, fuldstændig ren, kærlig og retfærdig. Uanset hvor gode vi er, kan vi aldrig leve op til ham. Når vi bare har tænkt én selvisk tanke, er vi faldet under standarden for, hvad det kræver at være i hans Rige. Guds rige er et evigt rige med fuldkommen kærlighed og hellighed. Vi kan simpelthen ikke komme ind ved egen fortjeneste.

Sandhed er dermed, at jeg er en synder og har brug for Jesu tilgivelse. For det er netop det, Gud i stedet spørger mig om: ”Har du troet på min Søn, Jesus, og ladet ham tage dine synder med sig i graven, så at du, ligesom han opstod, også kan opstå til et evigt liv hos mig?”

(2) På den måde taler Helligånden imod os.
Han lader os forstå, at vi er skyldige, så vi netop kan erkende, at vi har brug for Jesus. Helligånden taler altså imod os for vores egen skyld.
Kærlighed er, at Jesus ikke er kommet for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham (Joh. 3,17).
Sandhed er, at enhver, som tror på Jesus ikke bliver dømt, men at enhver, som ikke tror på Jesus dømmer sig selv, fordi han ikke har taget imod Guds Søn (Johannesevangeliet 3,18).
Hvis det forholder sig sådan, og det siger Jesus helt tydeligt, at det gør, så svarer det til, at Helligånden taler imod os, til følgende historie:
En person står på et fortov og kigger på fuglene. Det er simpelthen så hyggeligt, og det er virkelig flotte fugle. Solen skinner, og livet er dejligt. Det som personen ikke ved, er at der er en spritbilist på vej med høj fart direkte imod ham. Personen har ikke øje for andet end fuglene. Pludselig bliver han tilsyneladende overfaldet af en ven, som kaster sig over ham, så de begge lander i en asfalteret indkørsel, hvilket resulterer i, at fuglekiggeren får hjernerystelse, da hans hoved rammer jorden. Derudover brækker han armen og får nogle voldsomme hudafskrabninger. Spritbilisten hamrer sekundet efter ind over fortovet, hvor fuglekiggeren stod.
Hvordan reagerer fuglekiggeren på sin vens tackling? ”Hvordan kan du kalde dig min ven, når du gør sådan noget imod mig? Her stod jeg og havde det så rart og hyggeligt, og pludselig giver du mig hjernerystelse og brækker min arm!!”
Måske.
Men det er i hvert fald kun, hvis han ikke har opdaget, at han var et sekund fra at miste livet, og at han kun er i live pga. sin vens villighed til at risikere at påføre ham og sig selv smerte. Vennen påførte fuglekiggeren smerte, ikke fordi han ønskede at gøre ham ondt, men for at redde ham.
Sandhed og kærlighed bliver dermed, at Jesus sender sine disciple til hele verden med budskabet om ham, fordi alle netop har desperat brug for at høre dette budskab, så enhver kan komme til tro på Jesus og derigennem modtage tilgivelse for synd og løftet om evigt liv.
I prædiketeksten siger Jesus, at han ikke vil efterlade disciplene alene med denne store opgave, men at han vil give dem Helligånden, Talsmanden, til at hjælpe dem (Joh. 14,16). Helligånden vil give dem kraft til at være vidner om Jesus i hele verden (Lukas 24,46-49).

(3) På den måde taler og virker Helligånden igennem Jesu disciple.
Jesus siger til sine disciple, at de vil komme til at gøre større ting igennem bøn, end hvad Jesus har gjort (Johannesevangeliet 14,12). Pointen er, at de mirakler Jesus har udført, vil Helligånden fortsætte med at gøre igennem disciplene.
Det billede af Jesus, som man tydeligst sidder tilbage med efter at have læst evangelierne, er, at han var mirakelmager. Det billede man tydeligst sidder tilbage med efter at have læst Apostlenes Gerninger, er, at Helligånden gjorde mirakler gennem de kristne.
Hvorfor gjorde Helligånden det? Det forklares helt tydeligt i sidste vers af Markusevangeliet:
”Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.”
Sagt på en anden måde: Disciplene fortalte frimodigt om alt det, som er gennemgået i denne prædiken, og Helligånden gjorde mirakler igennem dem, så folk kunne se, at det med Gud ikke bare var snak, men at der virkelig var noget om snakken!

Det at være en kristen betyder at være en discipel af Jesus

Helligånden kom også for at fylde dig og mig og enhver anden, som tror på Jesus.
Igennem Helligånden kan vi:
– kende Guds kærlighed til os og til denne verden.
– kende hans sandhed for os og for denne verden.
– fortælle frimodigt om, hvad Jesus har gjort for verden.
– bede ham om at give bevis for sandheden og kærligheden i vores ord ved at udvirke mirakler igennem os og vore bønner for andre.
På den måde virker Helligånden igennem alle kristne og overbeviser verden om, at Jesus er opstandelsen og livet, og at enhver, som tror på ham, skal leve, om han end dør! (Joh. 11,25).

Søndagens tekst: Joh. 14:15-21

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus lover at sende Helligånden
15Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. 16Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer. 17Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være i jer.
18Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken – og jeg kommer tilbage til jer igen. 19Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv – og det har I også. 20Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.
21De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem.«