Hvorfor blev kvinden helbredt?

Jesus healed a woman with a hemorrhage who touched the fringes oKære Orla Lindskov.
Jeg har et par spørgsmål til dig; spørgsmål, som trænger sig på i mit sind.
Jeg har fx vanskeligt ved at forstå det ord fra Bibelen, som hedder: ”Men det var vore sygdomme, han tog – – ”.
Ja, i Bibelen kan jeg læse, at menneskers skrøbeligheder for 2000 år siden, dem tog Jesus i rigt mål. Men vores, tager han dem, eller rettere sagt: tager han vore skrøbeligheder i dag?
Jeg synes, at der er så mange lidende og syge i vores land. Endda langt ind i de kristnes rækker og ind i de kristne menigheder. Kan vi da gå til ham med vore sygdomme og vente, at han tager dem bort også i dag?
Skal der ikke noget særligt til hos de mennesker, der ønsker at blive helbredt af Jesus?
Kirken har altid holdt fast på, at de bibelske beretninger er sande. Så gælder det vel også fx beretningen om kvinden med blødningerne.
I den beretning læser vi, at folkeskarerne trængtes om ham. Der har nok været en puffen, skubben og masen. Men der var ifølge beretningen kun en eneste, der fik hjælpen af Jesus. En langvarigt syg kvinde, der rørte ved hans tøj, så Jesus endda mærkede, at der udgik en kraft fra ham. Derved blev hendes langvarige blødninger helbredt.
Kære Orla, hvad var det specielle ved den kvinde, for hun blev jo helbredt af Jesus?
Jeg tror, at der i dag også er mange syge kristne, der trænges om den usynlige Jesus Kristus for at få helbredelse. Men det er vel ikke alle, der bliver helbredt?
Måske er der kun ganske få, der har den samme tro og påtrængenhed, som kvinden med blødningerne?
Det kan være, at det var på grund af hendes tro og påtrængenhed, at hun virkelig kom i berøring med Jesus og oplevede den helbredende virkning deraf.
Jeg ved godt, at jeg nu selv forsøger at svare på de spørgsmål, som jeg vil stille dig. Men hvis mine formodninger ikke er rigtige, må du rette mig.
Jeg har faktisk gjort mig mange tanker om, hvordan disse forhold hænger sammen, for der er nemlig så mange syge i min ret store familie. Jeg vil så gerne ind til kernen i det hele. Det er jeg sikker på, at du har forståelse for.
Venlig hilsen
Margrethe

Svar:

Også i dag bliver mange helbredt

Kære Margrethe
Ja, det har jeg forståelse for, at du gerne vil ind til kernen af det hele. Du vil gerne ind i en dybere forståelse af Bibelens budskab, som jeg ser det.
Der er faktisk mange, der længes efter at trænge dybere ind i Bibelens budskab og dybere ind i troens hemmeligheder, også dybere ind i det skriftsted, der siger profetisk om Jesus: ”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar;” Disse ord finder vi i Esajas kap. 53,vers 4.
Som svar på dit første spørgsmål vil jeg sige dette: – Ja, vi kan også gå til Jesus med vore sygdomme i dag og have lov til at forvente, at han tager dem bort. Det er min tro, og den tro baserer jeg på Bibelens ord om, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid, (Hebræerbrevet kap. 13, vers 8).
Det betyder, at som Jesus var, sådan er han også i dag. Han har ikke forandret sig.
Det betyder også, at det, han gjorde for ca. 2000 år siden, det gør han stadig. Men det er desværre ikke alle i dag, der tror på det.
Men sandheden er, at Jesus er os nær. Han er så nær ved os, at vi ligesom kvinden med blødningerne kan røre ved hans tøj.
Bibelen fortæller os, at Jesus nu sidder på tronen hjemme i Himlen ved Faderens højre side. Men Bibelen fortæller os samtidig, at ”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.” Sådan læser vi i Matthæus-evangeliet kap. 18, vers 20. Det betyder, at Jesus er os nær.
At ikke alle i dag bliver helbredt af Jesus, er en kendsgerning. Det kan der være mange forskellige årsager til. Vi mennesker er jo meget forskellige. Årsagen behøver ikke at være mangel på tro og påtrængenhed hos den syge.
Beretningen om kvinden med blødningerne og hendes helbredelse fremhæves traditionelt, fordi denne kvinde er et forbillede på tro og påtrængenhed.
Men der står i denne beretning ikke noget om, at der ikke var andre den dag, der blev helbredt af Jesus.
Måske helbredte Jesus også nogle af dem, der ikke var så påtrængende, dem, som holdt sig tilbage.
Også at være opmærksom på dem, der holdt sig tilbage, det kunne sagtens ligne Jesus.
Kendsgerningen er nok, at der i dag er ret mange syge, også syge kristne, der ikke går til Gud og til Jesus med deres sygdomme. De er nok ikke klar over, at Bibelen fortæller os, at Gud Herren er vores læge, og at han også idag møder os som frelser og læge i Jesu Kristus.
Jeg ville ønske, at budskabet om dette for alvor kunne blive spredt ud over vores land.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Min mand blev opereret for vandladnings-besvær for nogen tid siden. Men vandladnings-besværet fortsatte efter operationen. Efter at vi havde bedt dig om forbøn og havde modtaget salvedugen, hørte besværet fuldstændigt op. Hjertelig tak.
Kærlig hilsen
K.

Min oplevelse:

Kære Orla L.
Hjertelig tak for den tilsendte salvedug. Jeg havde store problemer med min låste nakke. Jeg havde store spændinger og hovedpine.
Nu vil jeg så gerne sige til dig, at salvedugen virkeligt har hjulpet mig. Jeg er Jesus og dig meget taknemmelig og beder ham fortsat velsigne dig i din gerning.
Mine bedste hilsener og en stor tak tak.
J.
København


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Tak for dine dejlige møder i Fr. Hær i Valby. Vi var til møde med dig der. Det var første gang. Vi er nu meget glade for, at vi tog til det møde. Der skete nemlig et mirakel. Min mand slap af med al sin tandkødsbetændelse.
Det var på grund af din forbøn.
L. og H.
København

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: