8 måder Helligånden virker på

Helligåndens personlighed viser sig i mange facetter. Her ser Elizabeth Alves på otte af dem.

Af Elizabth Alves

Helligåndens personlighed har mange facetter. Han er en person, og han gør som du og jeg: vi oplever mange forskellige følelser og udtrykker os på mange forskellige måder.

Men Helligånden gør aldrig noget, som er i modstrid med Guds Ord, han ophøjer ikke de ting, som betyder noget for mennesker.
Da jeg lærte om denne sandhed i bibelskolen, begyndte jeg at forstå Helligåndens personlighed på en helt ny måde. Jeg begyndte også at forstå, hvorfor folk reagerer så forskelligt på lovsang, i en bedegruppe eller en hvilken som helst anden type møde.

Ånden virker forskelligt

Har du været med til et møde, hvor Helligåndens kraft var så nærværende og så vidunderlig, at du følte, at alle bare burde være stille i ærefrygt for Herren? Men så vendte du dig til personen ved siden af dig og opdagede, at han var fuld af glæde og begejstring. Han ville bare synge, klappe eller danse.
Du ville gerne have sagt: ’Shshsh, ved du ikke, at Herren er her i sit hellige nærvær? Men den anden person forstod ikke, hvorfor du var så alvorlig. Måske troede I begge, at den anden var gået glip af Helligåndens gerning, men i virkeligheden virkede Helligånden bare gennem forskellige facetter i jer to.
Er det i modsætning til Herrens karakter og enheden i ham? Nej! Kirkens mænd og kvinder ser ikke alle ens ud. De klæder sig forskelligt, taler forskelligt og handler forskelligt. De gør heller ikke de samme ting hver dag – tværtimod ændrer de noget fra den ene dag til den næste. Det samme er tilfældet med Herrens Ånd i dig. Når du overgiver dig til ham, er det ham, der vælger, hvordan han vil handle gennem dig.

Helligåndens facetter

Fordi Helligånden er en person, har hans personlighed mange facetter. Vi vil her nøjes med at se på otte af dem:
1 … Overbeviser
Joh. 16:8-9 siger, at Helligånden kommer for at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom; om synd, at de ikke tror på mig…., siger Jesus.
Denne facet drager mennesker til Jesus. Helligånden peger på det, der er forkert, indtil mennesker har gjort op med det. Sådan virker Helligånden tit i forbindelse med gudstjenester.
Billy Graham blev spurgt af en gruppe præster i North Carolina om årsagen til hans succes. Han svarede: ’Hvis der er en hemmelighed bag min tjeneste, er det Helligåndens hemmelighed. Der er to ting, som jeg er meget afhængig af – først er det Helligåndens magt til at overbevise om synd – for det andet det, at jeg siger: ’Bibelen siger…’
Overbevisning kan være en dejlig ting, men det kan også være noget smerteligt. Når Helligånden overbeviser et menneske, kan det vække mange forskellige følelser.
Lad være med at afbryde, når Helligånden har tag i et andet menneske, vent i stedet på Herrens timing. Bed og vær klar til at hjælpe Herren.

2 … Renser
Helligåndens natur er at udøve censur. Det er et helligt råb, en retfærdig vrede inden i dig, som får dig til at hade synden eller tage autoritet over djævelen. Herrens Ånd i dig rejser sig og står fast, så du hader den synd, der ødelægger Guds folk. Det var denne facet af Helligånden, som Jesus handlede efter, da han rensede templet.
Kort efter nåede de Jerusalem, hvor Jesus gik ind på tempelpladsen og begyndte at jage de handlende og deres kunder ud. Han væltede valutahandlernes borde og duesælgernes bænke, og han tillod ingen at bære deres varer gennem templets område. Derefter begyndte Jesus at undervise folk. Han sagde: »Siger Skriften ikke: ‘Mit hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag.’? Men I har gjort det til et ‘tilholdssted for røvere’! (Mark. 11:15-17).
Jesus var vred over den synd, som blev begået – ikke mod mennesker, men mod Guds fysiske tempel. Det samme gælder i dag, men nu er det Guds børn, som er den levende Guds tempel – vi har ikke et tempel lavet af sten. I dag, når Herren ønsker at rense sit tempel (mennesker), arbejder han gennem Helligåndens rensende kraft.
Paulus fortæller os i Ef. 4:26-27: ’Bliver I oprørte over noget, da synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og lad ikke Djævelen få fodfæste i jeres liv’.
Når Helligånden arbejder i dig på denne måde, vil du opleve Guds vrede gennem en retfærdig harme – men denne vrede er ikke en synd mod Gud. Denne vrede giver ikke rum for Satan, den virker helt modsat.
En kendt bibel-lærer beskriver den retfærdige harme således: ’Det er det hellige råb fra menneskets indre ved Helligånden, hvor Guds Ånd og menneskets ånd sammen siger fra og råber op mod det, der er umoralsk, syndigt, uretfærdigt og destruktivt for Guds rige og for menneskets legeme, sjæl og ånd.’
Denne Helligåndens facet reagerer ikke bare med retfærdig harme mod andre menneskers syndige natur, men også mod det, der er syndigt i dig selv. Det kan være smertefuldt, når Herrens Ånd begynder at arbejde med de ting i din natur, som ikke er efter hans vilje. Når du tillader Helligånden at uddrive det, som er vanhelligt og uretfærdigt i dig, vil du også opleve hans rensende kraft og denne facet af hans personlighed.

3… Giver fællesskab
Denne facet af Helligånden længes efter nærhed og fællesskab med dig. Det handler om at udveksle ideer, opfattelser, tanker eller følelser. Fællesskab har med kommunikation at gøre.
Herren ønsker, at du kommer ind i hans nærvær. Han ønsker at dele med dig, hvad han selv har på hjerte – og høre dig sige, hvad der fylder dig.
I Joh. 17 beder Jesus den bøn, som kaldes ’Den ypperstepræstelige bøn’. Han beder for os til sin Far – og bønnen er, at vi må have den nærhed og det fællesskab med hinanden, som han selv havde med sin Far:
’Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét, så verden kan tro, at du har sendt mig.’ (v. 20-21)
Ind imellem vil Herren bare gerne have fællesskab med dig. Han gør det gennem mange kanaler, fx bøn, lovprisning, tilbedelse, meditation og bibelstudier. Jo mere du satser på fællesskabet med ham, jo bedre vil du komme til at kende ham og de andre facetter af Helligåndens personlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:4… Er barmhjertig
Barmhjertighed er et af Herrens personlighedstræk, som indebærer en stærk indre følelse. På græsk betyder ordet helt bogtaveligt at ’ens tarme længes’. Der er altså tale om andet og mere end sympati.
Der er tale om skabelsen af en dyb indre identitet, som frembringer noget mirakuløst.
Alle de steder i Skriften, hvor vi læser at ’Jesus blev fyldt med medlidenhed’, er det i sammenhæng med en demonstration af Guds kraft i form af mirakler. Jesus havde dyb medfølelse med de sultne, og han bespiste dem alle; han helbredte blinde, opvakte døde, uddrev dæmoner og rensede en spedalsk. Jesus var altid rørt af Barmhjertighedens Ånd, når han så mennesker, der var som får uden en hyrde. (Mat. 9:36; 14:14; 15:32; 20:34; Mark. 1:41; 6:34; 8:2 og Luk. 7:13).

5… Vejleder
Jesus sagde til disciplene, at det var godt for dem, at han skulle gå væk, og at han i stedet ville sende en vejleder (hjælper), som skulle lede dem til hele sandheden.
Helligånden vil ikke tale i sin egen autoritet, men han vil sige alt det, som han hører (Joh. 16.) Helligånden vil også vejlede og undervise gennem dig.
En vejleder giver ikke bare gode råd, men bruger også tid på at drøfte holdninger og ideer. På den måde hjælper han dig til at nå til en afgørelse eller vælge, hvilken vej, du skal gå. Han er den, der er kaldet til at være ved siden af dig for at hjælpe dig.
Denne facet af Helligånden vil rådgive dig og tale gennem dig, så du kan hjælpe andre.
Har du oplevet at spise frokost sammen med en, som havde et problem eller et behov? Du åbnede munden for at sige noget, og til din overraskelse kom der en visdom fra dig, som kom helt bag på dig. Du kom i den grad til at hjælpe det andet menneske, at I besluttede jer for at mødes igen den næste uge for at tale mere sammen.
Men den næste uge var der ingen tilsvarende visdom eller gode råd. Hvad var der sket?
Helligåndens kraft var til stede den første gang, men næste gang kom han ikke på samme måde:
’Det bliver Helligånden, den nye Vejleder, som Faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer.’ (Joh. 14:26)

6… Befaler
Det er den bydende facet ved Herren. Hans befaling gør en ende på al debat eller handling. Ordbogen forklarer, at ordet indebærer autoritet, en magt til at kontrollere og til at kræve lydighed. Det græske ord betyder at ’udnævne eller placere korrekt, at udnævne og give dem ansvar for noget’.
Jesus var i en båd sammen med sine disciple, da en storm brød løs. Disciplene blev bange og vækkede Jesus, fordi de frygtede, at de skulle drukne. Men Jesus befalede stormen at lægge sig. Se Luk. 8:24-25.
Når du befaler noget i Guds hellige Ånds kraft, har du denne autoritet. Du behøver ikke at bede og bønfalde for at få denne magt, for du har den på grund af Guds Ånd.
Du kan ikke befale og forvente resultater, med mindre Herrens Ånd leder dig til det. Bøn er en vigtig del af det at kende Guds vilje. Det var, når Paulus fastede, at Herren gav ham sin vejledning.
Mange steder i Bibelen har Herrens Ånd befalet, og andre har adlydt. Det gælder både i den åndelige og den fysiske verden. Jesus befalede de onde ånder af forsvinde, Paulus befalede folkene ombord på skibet ikke at forlade det, da det så ud til at ville synke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:7… Giver sejr
Denne facet af Helligånden er den kraft fra Herren, som får dig til at sejre. Det er også den glæde, triumf og jubel, som viser sig, når man ved, at sejren er blevet vundet.
Se 1. Sam. 17, som handler om Davids sejr over Goliat og 2. Mos. 15, om den sang, Moses og Miriam ledede efter sejren over egypterne.
I Bibelen er der mange eksempler på den sejr, som Helligånden giver. Vi ved også det, at ’vi mere end sejrer ved ham’.

8… Skaber harmoni
Når Herren bevæger sig i denne facet, er det som en melodi i dit hjerte. Der er tale om en ’overensstemmelse af to eller flere i et design eller en plan, en enhed skabt af gensidig kommunikation om holdninger og synspunkter, en harmoni’.
I denne facet vil Herren bringe trøst, glæde, fred, målrettethed, vejledning osv. Nogle sange formidler han på en særlig måde trøst og sejr til mennesker i sorg.
Måske kommer du til at tænke på et omkvæd, en sang, poesi eller en melodi, du kender, men det kan også komme ’helt varmt lige fra trykkeriet’ – direkte fra Herren. Du vil opleve, at denne facet af Helligånden arbejder i harmoni med alle de andre facetter på en helt speciel måde. (2 Mos. 15:1; Sl. 32:7; 147:7; Ap. G. 16:25 og Jak. 5:13).

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: