Beder for Gaza-konfliktens ofre

Konflikten mellem Israel og Gaza har i de sidste to måneder kostet 2.000 livet. Men de kristne på begge sider beder for alle konfliktens ofre.
Yohanna Katanacho, som er dekan ved Bethlehem Bible College, udtaler til Christian Headlines, at lidelserne ’ikke er uden håb’ til trods for de mange ofre og sørgende i konflikten.
– Vi føler meget stærkt, at vi skal opfordre til bøn for alle mennesker på alle sider af konflikten. Når vi erstatter bekymringer med bøn og uro med taksigelse, oplever vi Guds fred. Og den vil kontrollere vores følelser og tanker og holde os nær hos Jesus, Messias, siger Dale Thorne fra Jerusalem Prayer Center.
Amerikansk-fødte Audrey Martin siger, at kristne og messianske jødiske menigheder i Israel er gået sammen om at bede for deres lidende palæstinensiske brødre og søstre.
En senior missions-ekspert for Mellemøsten opfordrer indtrængende folk verden over til at bede om, at kristnes håb må kunne ses tydeligt for dem, der har brug for det under konflikten.
– Bed om, at vi må græde sammen med dem, der sørger over deres kære på begge sider af konflikten – og at vi må kunne dele det håb, som er i os, opfordrer han.
Bodil