En forklædt velsignelse?

I Udfordringen den 11. september kunne man læse, at Massoud Fourozandehs stilling som indvandrerpræst nedlægges.
I Udfordringen den 11. september kunne man læse, at Massoud Fourozandehs stilling som indvandrerpræst nedlægges.

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved

Sympatien samler sig hos kristne venner omkring migrantpræsten Massoud Fourozandeh pga. biskop Tine Lindhardts nedlæggelse af hans stilling. Jeg mindes, hvad Churchills kone sagde til sin mand, da han som tak for sin indsats under 2. verdenskrig blev vraget af de britiske vælgere: ”Måske er det en forklædt velsignelse?” Det kom lykkeligvis til at holde stik for den aldrende, forbitrede statsmand.
At blive forsmået i folkekirken eller udstødt af denne er bibelsk set ingen ulykke, tværtimod. Det er efterhånden sket for en del Kristi disciple, der tog Guds ord alvorligt. Lad da også ordene fra Hebr. 13:13 lige nu lyse op med ildskrift for Massoud: ”Så lad os da gå ud til ham (Jesus) uden for lejren (dvs. den religiøse lejr) og bære hans forsmædelse.”
Det er godt nok forsmædende at blive udstødt, men velsignet at blive kastet lige i armene på vor Frelser, som venter derude, ”uden for lejren”. Med dette for øje skal Massoud komme til at tjene Herren endnu mere og med endnu større velsignelse, medens en fortsat binding til en frafalden, død folkekirke vil være en kvælende hæmsko. Folkekirkens rum giver åndelig klaustrofobi, men Kristi efterfølgelse ”gennemiltes” af den glade parole: ”Jeg vil løbe dine buds vej, thi du giver mit hjerte at ånde frit!” (Sl. 119:32). Jeg håber, Massous bliver en ”rollemodel” for andre i en lignende situation.