Tine Lindhardt overrasker ikke

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1
6400 Sønderborg

Om artiklen om pastor Massoud Fouroozandehs ophør som migrantpræst:
Det overrasker mig ikke. Med Tine Lindhardt som biskop kunne det ikke fortsætte. Det var sikkert vanskeligt nok under Kresten Drejergaard, som jo er universalist. Jeg husker Drejergaards prædiken den søndag, han blev indsat som biskop. Prædiketeksten var Lukas 16:19-31. Indledningen var bibelsk og teologisk korrekt. Men derefter kom det : “Efter Golgata er der intet helvede og ingen fortabelse!” Og resten af prædikenen var efter den opskrift. – Universalismens hovedpunkt er: “Automatisk frelse og ingen fortabelse”. De mest forsigtige universalister mener: Alle døbtes automatiske frelse.
I 2012 eller 2013 så jeg i en fynsk avis en præstestatisik. Jeg husker ikke ordlyden. Men ifølge statistikken er 9/10 af de fynske præster ikke på linie med Bibelen. Meget chokerende, men ikke overraskende efter en lang årrække med K. Drejergaard som biskop. – Siden har jeg ofte tænkt på Massoud Fouroozandeh og sendt en stille bøn opad, Heb. 10:19-23.
(Forkortet, red.)