Klæd jer nu anstændigt piger!

Karen S. Jensen er blandt andet kendt for bestselleren ”Why God, why?”, som handler om, hvad man gør, når livet ikke giver mening.
Karen S. Jensen er blandt andet kendt for bestselleren ”Why God, why?”, som handler om, hvad man gør, når livet ikke giver mening.

Påklædning blandt kristne kan hurtig blive en anledning til bagtalelse, formaninger og en masse regler – Karen Salisbury Jensen tager en anden vinkel.

Er det kvinders ansvar, at mænd begærer dem? Er det mænds ansvar ikke at begære kvinder, som de ikke er gift med? Hvilket tøj kan man tillade sig at tage på – og hvad kan man bestemt ikke tage på som kristen kvinde – og mand?

Karen Salisbury Jensen, som er tidligere pastor for Rhema Bibletraining College i Oklahoma og forfatter til bogen ”Why God, why?”, har nogle svar parat.
Fra en kvindes synspunkt har vi hørt, at mænd er meget visuelle, og at det er vores ansvar som kristne kvinder at beskytte mænd ved den måde, vi klæder os på. Vi har fået besked på at tage tøj på, som dækker meget hud, fordi vores kurver har magten til at få vores kristne brødre til at falde, fortæller Karen Jensen til Charisma Magasine.

Vage idealer

– Det er ikke mærkeligt, at kristne kvinder kan være forvirrede omkring kirkens budskab på dette område. ”Se godt ud – men ikke for godt!”, ”Klæd dig anstændigt, men moderne!”, ”Vær tiltrækkende, men ikke for tiltrækkende!”. Det er klart, at unge kvinder kan ende med at skamme sig over deres krop, når de forsøger at ramme disse vagt formulerede idealer.
Men Karen Jensen mener, at det er et helt forkert udgangspunkt at se sagen fra. For det første slår hun fast, at Gud har skabt mænd og kvinder til at være tiltrukket af hinanden. Det er, når det bliver til begær, at det bliver synd.
Begær forvrænger tiltrækning til en længsel efter ejerskab, forklarer hun og minder om Jesus udsagn om begær i Matthæusevangeliet.
– Jesus siger ikke: ”Enhver, som ser på en kvinde med begær, har allerede begået ægteskabsbrud med hende – så husk at klæde jer anstændigt, kvinder!” Nej, Jesus placerer skylden hos den, som har den. Vi har hver især ansvar for os selv!

Ikke tvang men kærlighed

Det er en helt anden vinkel, vi ifølge Karen Jensen skal have fat i, når det handler om påklædning.
– Gud kalder os som kristne til hellighed. Hellighed er det, som Jesus gjorde, da han i kærlighed gav sig selv hen for os. Der er ikke nogen lov om, hvad kristne kvinder skal have på eller ej. Heller ikke omkring kristne mænds påklædning. Men Gud kalder os i kærlighed til at sætte vores egne behov til side til fordel for dem, som er svagere i troen.
– Når vi fylder os med Guds ord, begynder vi at se, at vores valg om at leve helligt og vandre i kærlighed, er den måde, vi efterligner vores Far i Himlen og rækker ud til en lidende verden omkring os. Det, at overveje hvad vi tager på, er noget, vi kan gøre bevidst til gavn for andre. Ikke fordi vi skal, men fordi vi vil.
Hun slutter:
– For en kvinde betyder det, at vi ikke er tvunget til at dække vores kurver til. Men når vi klæder os anstændigt, så hjælper vi måske nogen. Og det gælder på samme måde for mænd. De er ikke tvunget til at klæde sig på en særlig måde, men de kan elske deres kristne søstre nok til at give afkald på noget af deres frihed.