”Lad Bibelen blive hjemme!”

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

For nylig hørte jeg i radioudsendelsen ”Sommergæsten” Søren Espersen, DF, udtale sig om forholdet mellem politik og Bibelen. Han har vor sympati p.gr.a. hans pro-israelske holdning, men han gjorde det klart, at i politik ”skal man lade fornuften råde” og ikke tale imod fx homoseksualitet, ”blot fordi det står skrevet i en bog (læs: Bibelen)”.
Dermed talte han utvivlsomt på hele Folketingets vegne, uanset partifarve, og dermed understreges det, hvor lidt en Kristi ambassadør har at gøre på Christiansborg. Som S.E. sagde, skal man lade sin religiøse overbevisning blive hjemme i politisk arbejde, ej mindst på Christiansborg.
Nogle af os husker den færøske, farverige præst Johan Nielsen, som engang i 70’erne i abort-debatten tog sit NT frem for at styrke sin argumentation med et Guds ord. Han blev øjeblikkeligt kulet ned og bedt om at fjerne sit NT fra talerstolen, hvor det ikke hørte hjemme. Her skal nemlig den religionsneutrale (læs: gudløse) fornuft råde.
Dette er der ikke noget nyt i. Søren Espersen sagde i radioen, hvad vi hele tiden har vidst, men skar det så på ny ud i pap for os. Lad Guds ord blive hjemme og passe sig selv. Det kan tages frem i de dertil indrettede lukkede rum (kirker, missionshuse, studiekredse, m.m.), men det er ikke noget, der skal tales om og handles på i det offentlige rum.
Som Kristi efterfølgere skal vi ikke lade os kyse af nogen slags bonede gulve. Kristus lærte i fuld offentlighed. Han døde på Golgata i fuld offentlighed. Han kalder til efterfølgelse i fuld offentlighed. Og en dag vil han komme igen i fuld offentlighed. Er vi hans lydige disciple, er vi offentlige personer med et troværdigt vidnesbyrd overfor vor samtid.
I fuld offentlighed.