Danske deltagere: Vi kunne ønske, at flere oplevede så stærkt et gennembrud!

Benin; Stor respons til frelseTidligere højskoleforstander Bent Christiansen fra Apostolsk Kirkes højskole i Kolding tog sammen med sin hustru Birte til Benin for at opleve en kampagne med Per Hyldgaard.

– Vi planlægger i 2015 en Gospel Outreach kampagne med Per Hyldgård og hans team i Togo. Derfor var vi med i Allada i Benin i Vestafrika for at opleve Per og hans tjeneste, fortæller Birte og Bent Christiansen.
– Allada er en by med meget mørke, voodoo-dyrkelse og muslimsk indflydelse.
Det blev en stor oplevelse. På trods af vanskelige forhold (fx hotel uden vand) oplevede vi et yderst velfungerende team omkring Per af folk fra Benin og gruppen fra Danmark.

Gribende
Allerede fra første aften var det gribende at se så mange mennesker samlet på trods af stor åndelig modstand.
Pers forkyndelse var enkel, klar, varm og medrivende. Der var ingen tvivl om, at han nåede igennem med budskabet om Guds udrakte hånd til frelse i mødet med Jesus.
Efterfølgende kom der forbløffende mange mennesker frem, som med stor iver proklamerede overgivelse til Jesus, at de ville følge ham.
Opfølgningen var allerede første aften yderst effektiv, og kontakt med kristne i området blev etableret.

God orden
Efterfølgende talte Per om, at Jesus kunne møde den enkeltes behov for helbredelse, udfrielse fra dæmonisk binding og undertrykkelse.
Rigtig mange kom frem, og hele teamet bad fra platformen sammen med de lokale rådgivere, som gik rundt blandt den store gruppe, som søgte Guds hjælp, helbredelse og udfrielse.
Der var en utrolig orden trods den store gruppes længsel efter at blive hjulpet. Når dæmoniske kræfter manifesterede sig, blev det klaret ved, at de dæmon-plagede blev ført eller båret til et afskærmet område på god afstand af platformen, hvilket gav ro til at fortsætte forbønnen for de andre behov.
Allerede den første aften var der stærke beretninger omkring Guds kraftfulde indgreb i deres liv. Men flere ventede til næste aften, de skulle lige hjem og se, om det nu virkelig var sket, det de havde oplevet, inden de turde fortælle det til så stor en skare af mennesker, fortæller Birte og Bent Christiansen.
Togo i november 2015
– Vores team fra Togo skulle tilbage, før kampagnen sluttede, men vi fornemmede, at vi bare havde oplevet begyndelsen på Guds berøring af den by.
Inden vi tog tilbage til Togo, kom den opmuntrende nyhed, at et sted hvor Per Hyldgård havde holdt kampagne, var der efterfølgende plantet 20 nye menigheder.
Brødrene fra Togo glæder sig rigtig meget til at have Per med team i Togo i november 2015.
Vi kunne virkelig ønske, at mange flere oplevede Per Hyldgårds stærke evangelist-tjeneste og gennembrud i mange lande.
Vi var stolte af at se en så kraftfuld dansk evangelisttjeneste føre så mange til tro, siger det danske lederpar.
– Der var en varm og gemytlig atmosfære i det ansvarlige team. Vi fornemmede ikke præstationsangst, men en indstilling om at gøre det yderste med de midler og mennesker, der var, for at nå så mange som muligt med evangeliet. Det store ”fiskenet” var spændt ud.
Det var fantastisk at se en stor folkevandring på 3-4.000 mennesker til og fra pladsen for at høre evangeliet.
Det var en enkel, klar forkyndelse af, hvad det vil sige at blive et Guds barn – klart og forståeligt for enhver. Og der var også en strøm af mennesker – fra helt unge til ældre mænd og kvinder, – der reagerede på, at de ønskede et liv med Jesus.
Da de blev spurgt igen, om de virkelig ønskede det, kom der intense, ivrige råb med hænderne i vejret, som bekræftelse, fortæller Birte og Bent.

Dejlige helberedelser
– Det var også en glæde at opleve Guds indgreb hos syge, helbredelser som uvægerligt ville gøre en stor forskel i deres fremtidige liv. Fx var der en døv kvinde, der ikke havde kunnet høre i tre år, som fik hørelsen igen. Der var en mand, der hverken kunne stå eller gå, som fik sin fulde førlighed tilbage. En ung kvinde, som fik smerter hver gang, hun spiste, kunne nu spise helt normalt uden problemer. Blot for at nævne nogle få eksempler på, hvad Gud gjorde, slutter Birte og Bent Christiansen.