Fortsæt blot med din nye stil

Portrait of young blonde womanKære Suh.
Jeg prøver i øjeblikket at sætte farten lidt ned både i mit private liv, men også arbejdsmæssigt.
Har været nede med stress for nogle år tilbage, og vil meget nødig derhen igen. Jeg er nogenlunde klar over, hvad jeg skal foretage af ændringer i mit liv, men det er simpelthen så svært for mig at gennemføre det.
Jeg stresser næsten lige så meget over det, jeg siger nej til, og dermed ikke når/går glip af, som hvis jeg sagde ja og fik det gjort. Så lige nu føler jeg mig låst fast i en umulig situation. Hjælp!
Hilsen B.

Kære B.
Måden vi reagerer og handler på er et resultat af mange års erfaring. Forskellige ting og situationer har været medvirkende til, at vi har konkluderet, at lige præcis disse måder at tænke og agere på har været mest hensigtsmæssige.
Uagtet, at det måske i et terapeutisk lys alligevel ikke virker så hensigtsmæssigt, så har det ikke desto mindre tjent os godt igennem mange år – været fordelagtigt på en eller anden måde. Ellers havde vi ganske enkelt ikke valgt den strategi. Vi gør nemlig aldrig noget, uden at der er noget fordelagtigt ved det, nogle gange skal man bare lede lidt længe efter fordelen – men den er der!
Hele dit sanseapparat og nervesystem er altså vænnet til, at din gamle adfærd er tryg, smart og fordelagtig. Når du nu med dit meget bevidste fokus begynder at handle anderledes, vil alarmklokkerne naturligvis bimle for fulde gardiner, fordi hele dit system i den grad kommer ud af sin komfortzone. Hvis ikke den gammelkendte strategi følges – hvad så?
Det skaber angst og stress-reaktioner. Det er meget vigtigt, at du er klar over, at det er dét, der sker, og at du sørger for at skelne mellem positiv stress og negativ stress. Den uro, du føler ved at sige nej til ting, du før ville have sagt ja til, men fordi det ville overbelaste dig, er altså en positiv uro – fordi resultatet af dit valg i sidste ende er godt og mere fordelagtigt, end ved det gamle mønster.
Prøv at tænke på det ligesom i den medicinske verden, hvor der skelnes mellem positiv smerte og den negative smerte: den positive smerte udholder vi, byder den måske endda velkommen, fordi vi ved, den arbejder for os (vaccination, bedøvelse v. sprøjte m.m.), mens den negative smerte skræmmer os, hvilket også er dens formål, fordi det er kroppens måde at advare os om, at der er noget galt.
Så fortsæt du blot med din nye stil og væbn dig med tålmodighed, jo flere gange du gør det og oplever, at det i sidste ende kommer dig til gode, jo mindre uro vil dit system efterhånden generere.
Husk, at det er en proces at ændre adfærd – selvom forståelsen og teorien er på plads, tager det tid og især masser af øvelse at blive rigtig dygtig og rutineret. Især hvis man først skal aflære noget andet.
Hilsen Suh