Jørn Henrik Olsen stopper som fakultetsleder på MF i Aarhus

Olsen, Jørn Henrik2010Jørn Henrik Olsen har opsagt sin stilling som fakultetsleder på Menighedsfakultetet i Aarhus med virkning fra 1. december, oplyser Menighedsfakultetet.
Fakultetslederens beslutning skyldes ikke manglende kærlighed til MF eller MFs vision om at uddanne engagerede præster og ledere. Årsagen er vanskelighederne ved at kombinere arbejdslivet i Aarhus med familielivet i Nordsjælland. Jørn Henrik Olsen udtrykker det selv kort sådan: ’Jeg ønsker at få den udfordrende kombination af familie- og arbejdsliv til at gå op i en bedre enhed’.
Opsigelsen kom overraskende for både bestyrelse og medarbejdere på MF, der nu mister en ’myreflittig, dygtig og værdsat leder’. Bestyrelsen skal nu finde en ny fakultetsleder og vil holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at få sat gang i processen.
Jørn Henrik Olsen blev ansat som fakultetsleder den 1. august 2010 og stopper altså efter 4 år og 4 måneder.