Et hjerte for mission

s14_Bonne_Falck_RønneHarald Nielsen, fhv. generalsekretær i Danmission, har skrevet om Bone Falck Rønne (1764-1833), præst og stifter af Det Danske Missionsselskab (DMS), senere Danmission.

Biografien indgår samtidig som del i et større projekt om DMS’ historie fra begyndelsen i 1821 frem til nutiden og udgives til markering af, at Rønne ville være fyldt 250 år i dette efterår.
Rønne kom fra et pietistisk hjem, teologisk hældte han til luthersk ortodoksi, men anså fromhed for vigtigere end teologi og søgte gerne inspiration fra andre kirkeretninger. Han opfattede sit præstekald som bl.a. en tilskyndelse til at gå ud med omsorg til mennesker med behov.

Et blik for behov

Rønne var aktiv på talrige måder: fx som folkeoplyser ved at formidle skolegang til arbejderbørn. Tidligt blev han privatlærer for den vordende Christian VIII, og de bevarede livet igennem et givende venskab samtidig med, at denne undervisning inspirerede Rønne til at udgive opbyggelige letlæselige bøger for børn.
Rønne var aktiv i fattigforsorg, bibelselskab og traktatselskab samtidig med, at han var en arbejdsom præst i Kgs. Lyngby og desuden dyrkede jorden ved sin præstegård. Tidligt lærte han om kartoffeldyrkning, hvilket han så opmuntrede bønderne til også at gøre for at få en mere effektiv udnyttelse af jorden.
Under den engelske besættelse af Nordsjælland i 1807 flygtede amtsadministrationen, da der var fare for, at englænderne ville hærge og plyndre. Derfor gik Rønne sammen med to andre i forhandling om vilkår med englænderne, hvilket han senere blev anklaget for, selv om myndighederne havde forladt området. Når Rønne så et behov, søgte han en løsning og var selv aktiv i det.

Flere holdninger til mission

Da Rønne ville stifte et missionsselskab, mødte han modstand i nogle kirkelige kredse, men langt fra alle, for nogle havde andre holdninger til mission blandt fremmede folkeslag end Rønne og hans støtter. Ellers er det interessant at læse om DMS’ første tiltag i Grønland og på ”Guldkysten”, det nuværende Ghana.
Hvis man tror, missionshistorie er kedelig, må man tro om. Det er spændende, værd at læse om og relevant i nutidens debatter! Og så er det en fornøjelse at læse en flot layoutet bog med grundige, nyttige oversigter, fx minileksikon og tidslinje.

Harald Nielsen:
Bone Falck Rønne –
En pioner i folkeoplysning og mission
216 sider – 185 kr.
Dansk Missionsråd