De glemte flygtninge

Hvorfor bliver de 122.000 danske børn i familier med alkoholproblemer aldrig nævnt, når talen er om flygtninge? Disse børn lever hver dag i frygt for følgerne af det alkoholdiktatur, som forældrene ligger under for. Man kan med rette sammenligne børnenes situation med at være på flugt. Havde det ikke været en selvfølge, at dette katastrofalt store antal nødlidende, danske børn var blevet omtalt i dronningens og statsministerens nytårstaler på lige fod med andre nødlidende flygtninge? Dronningen sluttede sin nytårstale med de vægtige ord: “Gud bevare Danmark”, og statsministeren sluttede med: “Vi skal passe på det Danmark, vi kender”.
Hvad er det for et Danmark, vi beder Gud om at bevare, og hvordan er det Danmark, vi kender og skal passe på? Det Danmark, vi kender i dag, har et alkoholmisbrug, der er landets største social-medicinske problem, som hvert år koster samfundet milliarder, de 15-årige har europa-rekord i drikkeri, og i udlandet taler man om at være “drunk as a Dane”. Dertil kommer de 122.000 børn, som får lov til at sejle i deres egen sø, mens Danmark sejler op ad åen. “Men det bedste er, at vi har bevaret vores solidaritet,” var en af statsministerens slutreplikker i nytårstalen. Det kan da kun være solidariteten med den enevældige alkohollobby, for hvor er solidariteten med børnene? Burde Danmarks dronning og Danmarks statsminister ikke være de første til at tale de 122.000 danske børns sag?

 
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C