Livsafslutning

I Udfordringen af 27. november kommenteres, at 70% af befolkningen mener, et menneskes selvvalgte afslutning på et pinefuldt liv skal være en mulighed. Selvmord er den alvorligste synd af alle et kristent menneske kan begå, skriver Iben Thranholm. Mon dog? Det er nok en påstand, tidligere tiders overklasse har postuleret for at deres ansatte ikke skulle ende deres kummerlige liv ved at vælge døden. Det ville jo være et tab for deres herskab, som også har fået kirken med på idéen. Kirken var jo også afhængig af herremændene. Alt andet lige må det være mindre slemt at tage sit eget liv end at tage andres liv.
B. Maack
Præstemarken 34
8752 Østbirk