Kameler og ansvar lærer efterskoleelever at lede

En uges studietur til Israel er en del af 10. klasse på Djurslands Efterskole. Her er det Mathilde (th.) og Anne (tv.) på kameltur.
En uges studietur til Israel er en del af 10. klasse på Djurslands Efterskole. Her er det Mathilde (th.) og Anne (tv.) på kameltur.

10. Give Away har siden august 2012 været Djurslands Efterskoles eneste tilbud til
elever i 10. klasse. En klasse med blandt andet ledertræning, mediefag, psykologi og diakoni.

Hvis man vil gå i 10. klasse på Djurslands Efterskole, hedder det ikke 10. A eller 10. B. Det hedder 10. Give Away og skal bl.a. udvikle elevernes lederevner og udvide deres kendskab til samfundet.

Som navnet tydeligt indikerer, er det et anderledes skoleår DE tilbyder, men stadig med de klassiske fag dansk, matematik og engelsk, samt mulighed for valg af tysk og fysik.
På 10. Give Away er målet, at eleverne lærer at give af sig selv til mennesker omkring sig og derigennem udvikes og lærer sig selv bedre at kende. Involveringen i andre mennesker gælder både herhjemme og i udlandet. Og som en del af skoleåret rejser de en uge til Israel på studietur.

– Det er vores oplevelse, at 10. Give Away udruster skolens elever til en fremtid, der forventer, at de kan tage initiativ og ansvar og kan samarbejde med hinanden. Samtidig ser vi, hvordan de modnes menneskeligt og åndeligt gennem en efterskolehverdag, hvor de udfordres til at tage personlig stilling til livets små og store spørgsmål, fortæller Daniel Kastrup, lærer og leder af 10. Give Away.

Han fortæller fra en undervisningsdag på efterskolen og giver os dermed et indblik i hverdagen for en 10. klasses elev:

Et glimt fra 10. Give Away

”Dagens diakoniundervisning er netop afsluttet, og et par elever bliver tilbage for få afklaret nogle personlige spørgsmål.
Vi har arbejdet med udrustning og haft fokus på nådegaver. Timen er afsluttet med en nådegavetest, og for flere elever er det udfordrende at blive afklaret med hensyn til deres egne gaver. De befinder sig i en spændende alder: om et halvt års tid er de godt i gang med deres ungdomsuddannelse, og store personlige valg venter lige rundt om hjørnet. Men lige nu har de sat kryds i et skema, der handler om deres gaver og tjeneste i menighedslivet.
Jeg forklarer, at vi som kristne vokser ligesom træer, der er plantet ved bækken, og at væksten derfor ind imellem tager lang tid. Tabitha kigger op og siger, at hun heller ikke kan forstå, at man bare kan finde sin nådegave ved at udfylde et skema.”

Man kan tjene på mange områder

Denne dag handlede undervisningen om udrustning og nådegaver, men de to ugentlige timer i diakoni rummer mange forskellige områder af tjenesten. Nogle uger fokuseres der på diakonale organisationer og forbilleder, mens der andre gange arbejdes med årets indsamlingsprojekter. En gang om måneden er eleverne besøgsvenner i nærområdet omkring Fjellerup.
Mathilde fortæller, at hun gennem sit besøg hos en ældre kvinde i byen har mødt nogle holdninger om samfundet, hun ikke tror, hun ellers ville have hørt. På samme måde har mødet med messianske jøder og kristne palæstinensere på klassens tur til Israel givet hende et mere nuanceret og realistisk billede af verden.
Ligeså beretter Lea om, hvordan hendes besøg hos en anden kvinde i byen har fået hende til at sætte større pris på livet.
Begge piger har gennem en tværfaglig opgave fordybet sig i Mellemøstkonflikten, og Lea fortæller, hvordan hun i arbejdet har forholdt sig til problemstillinger, hun ellers ikke vil have tænkt på.
– Og arbejdet sker i grupper, hvor vi har tid til at tale med hinanden om det, supplerer Mathilde.

Tag initiativ og ansvar

I det indsamlingsprojekt, der arbejdes med i løbet af året, handler det om at give det videre, man har allerede har: tøj, tæpper, legetøj, tid, arbejdskraft og penge.
”Du fik det for intet – giv det for intet! Give Away!” lyder i det skolens beskrivelse af projektet.
Mathilde og Lea har begge arbejdet i grupper for at samle ind til børn og unge i Tanzania og Etiopien, og Mathilde fortæller, hvordan hun er vokset som leder i løbet af året, fordi hun har måttet lede et initiativ, hun har været med til at tage. Tidligere har hun oplevet, at indsamlinger blot handlede om at give nogle penge, men hun har gennem årets indsamlingsprojekt måttet tage ansvar for, at idé blev til virkelighed, og at den blev afsluttet godt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fokus på fremtiden

Skoleåret afsluttes med folkeskolens udvidede afgangsprøve, og som forberedelse til fremtiden har der i løbet af året også været undervisning om medier, anvendelse af computer og andre IT-redskaber og studieteknikker. Eleverne har været i et brobygningsforløb, hvorigennem de – sammenholdt med en obligatorisk selvvalgt opgave – er blevet afklaret i forhold til ungdomsuddannelse.
Daniel Kastrup/Lisbeth