Kristendom til debat

Tove Videbæk
Tove Videbæk

Af Tove Videbæk, tidl. folketingsmedlem. Kandidat for K.

Mai Mercados kronik med overskriften ”Kristendom er bedre end islam” har i sandhed bragt sindene i kog. Overalt debatteres kristendom, kristne værdier og kristendomskundskab.

Konservatives forslag om en times ekstra kristendomsundervisning, samt at det ikke længere skal være muligt at få børn fritaget fra timerne, har i den grad tændt op under diskussionen.
Kritikere påpeger, at vi ifølge grundloven har religionsfrihed i Danmark. Ja, det har vi heldigvis! Men vi har ikke religionslighed. Alt er ikke lige godt.

Trods al modstand mod forslaget mener jeg, at kristendoms-kundskab bør prioriteres endnu mere. Og at den bør gøres obligatorisk. Selv om kun en lille procentdel af børnene for nuværende bliver fritaget, så er det måske lige netop den lille procentdel, der har allermest brug for at lære noget om, hvad kristendom egentlig er, og hvad kristne værdier har betydet og betyder i og for Danmark.
De kristne værdier er nogle af de vigtigste byggesten i opbygningen af det danske samfund. Helt tydeligt ses det i retsvæsen, sundhedsvæsen, socialvæsen, det frivillige Danmark m.v.

Alle har behov for at vide noget om disse byggesten for bedre at kunne begå sig i det danske samfund og for bedre at kunne forstå dansk kultur, litteratur, danske sange m.v. Kristendomsundervisning er ikke forkyndende, men oplysende. Børn, som kommer fra et andet land eller vokser op i et hjem, hvor man ikke er bekendt med kristendom og kristne værdier, har et særligt behov for at få denne oplysning i skolen. Det vil også hjælpe dem med at blive bedre og hurtigere integreret. Derfor ser jeg obligatorisk kristendomsundervisning som en hjælpende hånd, ikke mindst til de børn, som ellers ikke får denne oplysning og denne baggrund.

Michael Böss, som er historiker og samfundsforsker, nævner i et indlæg i Kristeligt Dagblad, at premierminister David Cameron for andet år i træk i sin påskehilsen har sagt, at ”briterne bør udvise større tro på værdien af kristendommen for deres eget samfund, fordi den har givet det et ”etisk grundlag” og stadig udgør en ”levende kraft” i det. Da Cameron kom med samme budskab sidste år, protesterede 52 akademikere og såkaldte kulturpersonligheder og beskyldte ham for at dele den britiske befolkning. Til gengæld blev hans udtalelse mødt med stor tilfredshed af repræsentanter for de muslimske, hinduistiske og buddhistiske trossamfund. Den påståede deling var således kun imellem dem, der tillægger religiøs tro værdi, og dem, der afskyer religion og vil have den fjernet fra det offentlige rum.”

Som jeg ser det, har vi både i Danmark og i resten af Europa behov for at genvinde forståelse for betydningen af den kristne kulturarv. Og derfor vil mere og obligatorisk kristendomsundervisning i Danmarks skoler være et godt første skridt.