Den forfejlede udenrigspolitik

Jens Ove Kjeldsen,
HB-medlem og folketingskandidat for KristenDemokraterne

Vestens militære indsats har ikke skabt demokrati i fx Irak, Afghanistan og Libyen.
Vestens militære indsats har ikke skabt demokrati i fx Irak, Afghanistan og Libyen.

Vesten, heriblandt USA og Danmark, har i de sidste årtier brugt mange penge på med militære midler at skabe demokrati i andre lande, heriblandt i Irak, Afghanistan og Libyen.
Påtvunget demokrati, uden ledere med respekt for mindretallet, skaber kun nye magtstrukturer med fortsat undertrykkelse.

Sandt demokrati, med gode kår også for mindretal, forudsætter et ændret sindelag hos de ledende politikere. Et sindelag med omsorg for alle, også mindretal og svage grupper. Grundlaget for et sådant sindelag, i de vestlige demokratier, kan føres tilbage til kristendommen.
Et sådant sindelag har vundet udbredelse i store dele af Afrika, primært på baggrund af kristne missionærers arbejde gennem mange årtier. Overgangen til demokrati, også her, har mange tilbageslag på grund af stærke gruppers manglende respekt for andre grupper.
Her bør Danmark yde mere støtte til uddannelse og folkeoplysning – også om kristne værdier – som grundlag for sandt demokrati og for forebyggelse af borgerkrig, forfølgelse og flygtningestrømme.

Efter Vestens og Danmarks militære indsats for at få styrtet stærke diktatorer i andre lande, har disse lande ikke fået sandt demokrati, med respekt for mindretallet. Derimod har det øget hadet til det ”kristne” Vesten og givet grobund for, at radikale islamister har kunnet udnytte magttomrummet til, under dække af særlige krigeriske korantekster (Sura 8 og 9), at tilkæmpe sig mere magt gennem vold, mord og ødelæggelser. Dette har bidraget til langt flere flygtningestrømme fra disse landområder.

I Danmark var Grundtvig først tilhænger af enevældet, men så gerne demokrati indført, hvis folket blev uddannet til dette ansvar. Derfor startede han folkeoplysningen og højskolebevægelsen for at gøre folket klar til demokrati.
Danmarks ledende politikere må indse den forfejlede udenrigspolitik. Pengestrømmene bør flyttes fra militær indsats til langt mere udviklingsbistand!
Desværre bliver der ført den modsatte politik fra både den røde og den blå fløj. Selv om Socialdemokraterne siger noget andet, når der er valgkamp.
Det lykkedes for KD´s ene mandat i 2011 at forhindre den blå regering i at spare på udviklingsbistanden, men det samme lykkedes kun delvis Enhedslisten, da den røde regering ville spare 2,5 mia. kr. på udviklingsbistanden i finansloven for 2015.
Hjælp KD i folketinget for at kæmpe den kamp, ingen andre i blå blok vil kæmpe!