Det nyåndelige miljø har ændret sig de sidste 20 år

s13_Skjerbæk Madsen, OleOle Skjerbæk Madsen fra foreningen ”I Mesterens Lys” ser tilbage på de første 20 år
med kristen kontakt til det nyåndelige new age miljø i Danmark.

Af Merete Riis Jensen
Kommunikationskonsulent, Areopagos

Der er sket en stor udvikling med new age gennem de sidste to årtier, hvor ”I Mesterens Lys” har arbejdet blandt åndeligt nysgerrige.

I disse dage er det præcis 20 år siden, at I Mesterens Lys (IML) startede.
Organisationen så nemlig dagens lys i maj 1995, og helt siden starten har IML set det som sin opgave at vise kristent nærvær i det nyåndelige miljø.
Det sker blandt andet gennem deltagelse på alternativmesser, hvor IML hver gang beder med hundredvis af messegæster, og ved at holde forskellige former for gudstjenester, retræter og lignende, som særligt henvender sig til åndeligt nysgerrige mennesker.

Et kald fra Gud

”Da jeg fik kaldet og inspirationen til at starte I Mesterens Lys i 1995, vidste vi jo ikke, hvordan det ville udvikle sig, men når vi ser tilbage nu, så glæder vi os over at se, at vi har været til inspiration og glæde for mange i det nyåndelige miljø gennem årene,” siger missionspræst Ole Skjerbæk Madsen, som grundlagde I Mesterens Lys, fordi han oplevede et behov for kristen tilstedeværelse i det nyåndelige miljø.

Mere idealistisk nyåndelighed dengang

20 år er lang tid, og selvom nogle af IML’s aktiviteter er de samme som dengang, er der andre ting, som har ændret sig i løbet af den periode. For der er klare forskelle på nyåndeligheden i 1995 og i 2015, forklarer Ole Skjerbæk Madsen.
”På nogle punkter var nyåndeligheden mere idealistisk dengang. Dengang var der en vision både for den enkelte og for samfundets og planetens forvandling.
Da jeg mødte new age, var der en bevidsthed om, at vi var gennembrudsmennesker for en ny tid, både indeni os selv, men også for menneskeheden. I dag handler det mere om den personlige udvikling,” vurderer han.
”Nu går mange meget op i velvære, i at opnå robusthed og i at få hjælp i svære livssituationer. På den måde er det mere idealistiske forsvundet, men samtidig sporer jeg et behov hos nyåndelige for, at det større perspektiv kommer ind igen. Der er brug for større medmenneskelig forståelse og beskyttelse af kloden.”

Passer supergodt ind i new age-miljøet

Og det er netop det, som I Mesterens Lys gerne vil: Pege på det større perspektiv, hvor mennesker gennem Kristus både kan vokse som mennesker og arbejde sammen om at beskytte og styrke menneskeheden og verden.
”Jeg tror, at kristent nærvær blandt nyåndelige kan styrke det idealistiske. Det kan være svært at være med, når der kun er fokus på den enkeltes lykke, men mange oplever i øjeblikket, at der også kan være en vis træthed i kun at søge sin egen lykke. Og på den måde ligger vi på linje med nogle tendenser, der er på vej, for faktisk har kristendommen mange berøringspunkter på begge niveauer.
Vi bruger for eksempel sjælesorg, som hjælper folk til at blive helet indvendigt, og samtidig har vi en forståelse for jorden, vi bor på, og for menneskeheden.
På den måde passer vi supergodt ind i new age-miljøet, samtidig med at vi er meget tydelige omkring vores kristne tro og erfaring,” siger Ole Skjerbæk Madsen.

Uden for landets grænser

Der har været mange forskellige udfordringer i de 20 år, der er gået fra starten og frem til nu.
I starten handlede det primært om at få IML-arbejde op at stå flere forskellige steder i Danmark.
”Efter starten i København oplevede vi hurtigt, at der var potentiale til også at starte andre steder i Danmark. Derfor ansøgte vi den kristne dialogorganisation Areopagos om at støtte mig i to års orlov fra mit præstejob i 1997-1999, og i løbet af den periode kom IML i gang i mange byer i Danmark,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.
”Nogle steder er der ikke noget særskilt IML-arbejde mere, men det har sat mange ting i gang, for eksempel meditative gudstjenester i Aarhus Valgmenighed.
Så selvom der er færre steder ud over landet nu, så har det sat sig sine spor, og der sker mange flere ting især i København nu, end der gjorde dengang,” fortæller han.
Derudover har IML også bredt sig til Norge, hvor det er blevet meget stort. Og flere andre lande har fået inspiration til arbejde med åndeligt nysgerrige, blandt andet i England.
”IML’s måde at møde nye åndelige miljøer på har også sat sit spor i Lausanne-bevægelsen, så man kan sige, at vi begyndte meget lokalt, men at det siden har fået spin offs, som vi ikke er færdige med at se, hvor bærer hen,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Internet giver muligheder

Noget, som virkelig har forandret sig hos I Mesterens Lys – og hos verden som sådan – siden 1995, er muligheden for at gøre brug af internettet.
”I 1995 fandtes nettet jo slet ikke, men nu er det en meget vigtig del af vores arbejde med at nå åndeligt nysgerrige mennesker,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.
For eksempel startede de sidste år et onlinekursus om Christfulness, og i år er der startet et nyt onlinekursus, som handler om at udruste kristne til at møde åndeligt nysgerrige med respekt og åbenhed.
Onlinekurserne foregår blandt andet ved hjælp af live-streaming, online-logs og debatfora på nettet, og der har været mange deltagere på kurserne.
”Det er rigtigt positivt at opleve. Og en stor del af det skyldes, at vi er blevet udfordret af unge mennesker, som er interesserede i IML, og som har givet os en øget bevidsthed om, hvordan vi kan bruge for eksempel Facebook til at reklamere og møde mennesker. Nu til dags kommer man jo ikke langt ud ved bare at have en hjemmeside, og nogle af vores udviklingsmuligheder ligger helt klar i at bruge nettets muligheder i endnu højere grad fremover,” siger Ole Skjerbæk Madsen.

Flere onlinekurser

Og de to onlinekurser er bare begyndelsen. Fremover har IML planer om at udvikle flere netkurser og skabe deres eget samtale- og udviklingsforum, som lægger mere vægt på community-tanken, end en almindelig netportal gør.
”Vi vil gerne opbygge et fællesskab på nettet, og det ligger der en stor, men spændende, udfordring i,” siger Ole Skjerbæk Madsen.
I forbindelse med 20 års-jubilæet har I Mesterens Lys også droppet tanken om at udgive et klassisk jubilæumsskrift og i stedet valgt at lave en række videoer, som de lægger ud på YouTube. Og de har tænkt sig at fortsætte med den stil fremover.
”Det bliver rigtig spændende i endnu højere grad at få udforsket nettets muligheder i de kommende år, og det er dejligt, at vi har mange unge frivillige, som har forstand på det, og som brænder for at udvikle vores tilstedeværelse på nettet. I det hele taget bliver det spændende at se, i hvilken retning IML udvikler sig i de kommende år,” siger Ole Skjerbæk Madsen med et smil.

I MESTERENS LYS

Startede i København i 1995, da Ole Skjerbæk Madsen oplevede et behov for at skabe kristent nærvær blandt nyåndelige.
Navnet I Mesterens Lys kom sig af, at mange i 90’erne var optaget af forskellige ”opstegne mestre”. Hos I Mesterens Lys fastholdt de, at der kun er én mester, Jesus.
I Mesterens Lys findes flere forskellige steder i Danmark, men har mest arbejde i København. Derudover findes IML også i Norge, og inspirationen har spredt sig til bl.a. England og USA.
I Mesterens Lys deltager på alternativmesser, hvor IML-medarbejdere hver gang har samtaler med og beder for hundredvis af messegæster og udstillere.
I november 2014 fusionerede I Mesterens Lys med Areopagos.


Artiklen fortsætter efter annoncen: