Elin Quist forklarer sit pinsemaleri

s12_elins billedePinsen handler om, at Helligånden er kommet til verden. Det har kunstneren Elin Quist malet i dette billede, som hun forklarer sådan:

I maleriet her står en engel med Golgatas frelses-budskab i hænderne, sammen med Herren Jesus Kristus selv. Han, kongernes Konge og Gud, kommer tilbage til jorden for at hente dem, der længes efter ham. For 2. gang, i ’Bortrykkelsen’ (1. Tessaloniker 4:14-18).
Det er kun Herren Jesus selv, der kan døbe og fylde os med sin Helligånd. Man må bede Jesus om det. Derved bliver Guds kærlighed udgydt, dvs. givet i ens hjerte, ånd og sjæl. I os selv har vi ikke så meget kærlighed. Men med Guds kærlighed i os kan vi elske Gud tilbage og hinanden og os selv.
Og Helligånden kan komme til at give os sine nådegaver, som Gud ser det passer i hans plan for hver enkelt menneske.
Ved det bevidste og personlige kendskab og liv med Helligånden vil han formidle en dyb kontakt og et fællesskab med også Gud Faderen og Herren Jesus Kristus.

Elin Quist
Elin Quist

Det er en af hans opgaver, samt at åbne og åbenbare Guds ord i Bibelen.
På den måde kan vi som kristne nå hinanden og blive som ét legeme, med Jesus Kristus selv som vores hoved, når vi samles i Helligåndens kærlige enhed som hinandens søskende i Guds familie på jorden. Når vi er fælles om og i Kristus, er alt andet ikke så vigtigt, så som menneskelige forskelligheder.
Der er brug for nu, at vi som kristne står stærkt sammen i enhed, for modstanden mod os er meget stor nu, fra alle sider, slutter Elin Quist.
Man kan læse forklaringen på Elin Quists malerier i hendes selvbiografiske kunstbog Tilbage til Gud; log på hendes hjemmeside www.elin-quist.dk.