Fundrasingfirma fejrer 20 års jubilæum

- Det hele startede med kun to kunder i 1995, fortæller Dorthe Suell fra Suell Team.
– Det hele startede med kun to kunder i 1995, fortæller Dorthe Suell fra Suell Team.

Dorthe Suells firma startede småt i 1995 – men rundede i 2014  kroner 150 mio. i bevillinger.

– Det startede d. 27. marts 1995 – det var datoen for registrering i CVR-registeret! fortæller Dorthe Suell. Firmaet fejrer 20-års jubilæet i Horsens den 21. maj.

Dorthe Suell, der er uddannet civiløkonom (HA-jura) i 1994, skulle først lave bogføringsopgaver for lokale erhvervsdrivende i Juelsminde Kommune.
I starten kom der dog kun to kunder – en automobilforhandler og et havevedligeholdelsesfirma.

Funding af socialt arbejde

Et deltidsjob på en institution for børn og unge, tilknyttet Ungdommens Vel – KFUM og KFUK´s børne- og ungdomsforsorg, gav Dorthe Suells liv en ny drejning.
– Jeg vidste ikke ret meget om vanskeligt stillede børn og unge eller om frivilligt socialt arbejde, og jeg vidste slet ikke noget om fonde og puljer. Jeg begyndte at sætte mig ind i det sociale felt, fortæller Dorthe Suell.
Den første ansøgning for et tværfagligt projekt i Kolding gik lige igennem i Socialministeriets SIBU-pulje. Dorthe Suell var fra 1998 til 2001 fast tilknyttet Ungdommens Vel og Landsforeningen Ligeværd samtidig med, at hun også fundraisede for andre.

Internationale projekter

Fundraising har bragt Dorthe Suell vidt omkring både i Danmark og Europa, bl.a. som evaluator på to EU-projekter.
Emnerne har været mangfoldige – såsom socialt arbejde, uddannelse, byggeri, kirke, sport, kultur, natur, miljø, sundhed, landsbyudvikling osv.
I 2004-2006 tog Dorthe Suell en Master i Social Integration, og i 2007-2010 var SUELL Team et anpartsselskab sammen med Else Andersen.

KirkeFundraising

I 2014 åbnede både FundraisingUpdate og KirkeFundraising som Internet-portaler. Her er samlet viden om og værktøjer til fundraising, og der udsendes ugentlige nyhedsbreve om nye ansøgningsmuligheder, bevillinger, trends, konferencer osv.
I de senere år har der været stigende efterspørgsel efter kurser om fundraising.

Socialt ansvar

I perioden fra 2001 til 2007 blev en del af SUELL Teams overskud uddelt til sociale projekter i Danmark og udlandet. Firmaet har også været med til at arrangere høringer på Christiansborg om socialpolitiske emner.
I slutningen af 2014 rundede Suell Team 150 mio. i bevillinger. Og der er tale om et teamwork, understreger Dorthe Suell.
– Det er i mødet med kunder og samarbejdspartnere, at et projekt bliver til og udviklet, så der kan søges midler.
Jubilæet fejres med en reception på Suell Teams adresse i Horsens den 21. maj.