Hjælp til at tale med børn og unge om sex

s15_børn og ungeEt lille letlæst hæfte, af Carsten Hjort Pedersen, sætter fokus på et brandvarmt emne af betydning for både børn og unge og de forskellige voksne, som omgås disse i hjemmet, institutioner og klubber.

Nej til tabu, men ja til blufærdighed

Forfatteren lægger i hæftet afstand til tabuisering af seksualiteten i dens mange aldersafhængige udtryk. Det kan ikke nytte noget, at vi voksne har berøringsangst, når talen falder på noget seksuelt. Det er nu engang en del af den menneskelige natur og af stor betydning for vores identitet, hvorfor vi også som kristne må turde snakken og tydeligheden om vores eget forhold til seksualiteten, når anledningen byder sig ift. de børn eller unge, vi er sammen med.
Samtidig mener Carsten Hjort Pedersen, fuldstændig i tråd med hans grundlæggende budskab om respektfuld påvirkning (se fx bogen Påvirkning med respekt), at balanceakten ligger mellem den forcerede og intimiderende trængen sig på, og så den frygtsomme og konfliktsky desertørrolle, der betragter seksualiteten som noget skamfuldt og tabubelagt. Eller sagt med andre ord, vi må handle ud fra en sund blufærdighed og imødekommende kærlighed.

Fem pejlemærker

Udover at beskrive nogle udviklingsstadier og eksempler på de udfordringer de medfører i relation til seksualitet, kristenliv og voksenrolle, giver forfatteren sig også i kast med at formulere fem centrale pejlemærker for kristen seksualetik:
• Kærlighed, ægteskab og sex er Guds gode gaver
• Sex findes i en ufuldkommen verden
• Mennesket er mand og kvinde
• Formålet med sex er fællesskab og forplantning
• Troskab og tilgivelse er det bærende i parforholdet
Det er pejlemærker, som hviler på sikker kristen grund. Det har været god latin i mange år, men samtidig opfanger det fint, hvor nogle af problemerne har været. Budskaberne er derfor også velkendte: ægteskabet er en god beskyttende ramme om sexlivet, og kærligheden rummer mere end sex, hvorfor et forhold, der kun bygger på sex er fattigt osv. Nyt er det altså ikke, men den korte og enkle formidling gør det helt sikkert brugbart.

Carsten Hjort Pedersen:
Hvordan taler man med børn
og unge om sex?
40 sider • 60 kr. • KPI