Bed for Danmark

Af Bodil Lanting
Af Bodil Lanting

Hvilke af emnerne i denne valgkamp fylder mest for dig og din kandidat? Er det sundhed, udlændinge, dagpenge, økonomi, familie- og abortpolitik eller terrorbekæmpelse? Uanset hvad er der i den grad brug for, at kristne går i bøn lige nu. Vi må bede både for valgkampen og for valgets udfald.

Bibelen er fuld af opfordringer til bøn. Nogle af dem blev skrevet midt under frygtelige forfølgelser fra kejser Nero og andre tyranner, som ikke står tilbage for Islamisk Stat i bestialitet. Men hvad er det så, vi skal bede om?

”Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.”
(1. Tim 2:1-4)

Vi er lys og salt i verden. Derfor kan vi gøre en forskel midt i valgkampen. I stedet for at skælde ud over de politikere, som lægger vægt på noget, der virker ligegyldigt for os, kan vi bede om, at de må få visdom.
Vi anråber Gud om hjælp for os selv og vores folk. For hvor er der brug for det.
Vi beder inderligt for hinanden som kristne. Vi afstår fra mudderkastning og tomme løfter.
Vi bekender vore egne synder – og vort folks synder. Det er fx livsfarligt at være foster i Danmark, som det fremgår af Retten til Livs kampagner.
Vi takker Gud for det helt igennem fantastiske gode, det er at være dansker og have en masse grundlovssikrede rettigheder. Vi takker, fordi ‘få har for meget og færre for lidt’, som Grundtvig skrev det.
Vi beder for vores regering og den regering, der kommer til efter valget. Vi beder om fortsat frihed og tryghed. Om love, der sikrer det gode og hindrer det onde, så vi kan leve og tjene Gud i fred. I den situation findes de bedste vilkår for at udbrede evangeliet, så mennesker frelses og kommer til erkendelse af sandheden, understreger Paulus.
Ikke fordi alt skal dreje sig om livet på den nye jord. Vi skal arbejde og bede for den verden, vi lever i nu. Vi har borgerpligter i vort land og som verdensborgere. Men vi har også borgerpligter i forhold til Guds Rige. Derfor vil vi bede.