Bog og planche til læserne

s2_GT Frelseshistorie_PlancheUdfordringen har overtaget restlageret af H.K. Neerskovs værk om ”Det Gamle Testamentes Frelseshistorie.
Det er en bog i stort format, 25 x 23 cm, hvori der er indlagt en stor farveplanche på 65 x 48 cm (se illustrationen t.v.). Bog og kort giver et godt overblik over GTs historie – og betydningen i forhold til kristendommen af ofre, tabernakel, tempel osv.
Udfordringens abonnenter kan nu bestille bog og planche til kun 150 kr. på Hosianna.dk.