Det begyndte ikke med reformationen

s18_Blumensaat, Benny, ny_31_08_09Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58, 6700 Esbjerg

Kristendommen begyndte ikke med reformationen. En gruppe danske borgere, bl.a. Moses Hansen og Johnny Noer, som har samlet sig under banneret “Med Grundlov skal Land bygges” besluttede i november 2013 at ville stå værn om Danmarks kristne værdier, som er grundlagt fra den tid, da Danmark var katolsk, ved bl.a. at indstævne kirkeministeren, ligestillingsministeren og socialministeren for at have overtrådt Danmarks Grundlov i forbindelse med indførelsen af homoseksuelle vielser i folkekirken.
Johnny Noer har på forlaget “med Grundlov skal Land bygges” udgivet et hæfte der hedder “Reformationens børn” hvori han postulerer, at Danmark er og forbliver en protestantisk nation, der bygger sin tro og lovgivning på ”reformatorernes 500-årige, sunde lære”. Hvilken sundhed? Jeg støtter 100% indstævningen og vil bede for, at sagen falder ud til fordel for Moses Hansen, Johnny Noer og kompagni, og dermed også for den kristne kirke i Danmark. Jeg værdsætter og respekterer deres ildhu og profetiske mod til at gå foran; men reformatorerne bidrog altså med den splittelse, der i dag har medført, at den danske folkekirke er styret af staten og dermed af politikerne og derfor selvforskyldt har bragt sig i en position, hvor den falske lære bliver en del af kirkens dna.
Den katolske kirke, som reformatorerne brød med, og som er repræsenteret i Danmark med 50 kirker spredt ud over Danmark, Grønland og Færøerne, har bevaret den sunde lære, fordi den bygger på et læreembede, der er upolitisk og ikke lefler for tidsånden, og derfor er det vildledende, når Johnny Noer ensidigt taler om “reformationens børn”, den rigtige titel burde være “apostelkirkens børn”.
Den kirke, der i dag er et værn imod djævelens vildfarelser, er apostelkirken, også kendt som “én hellig katolsk og apostolisk kirke”, hvis to åbenbaringskilder er Skriften og Traditionen. Lad alle “apostelkirkens børn” finde sammen – også på tværs af kirkeskel – i en fælles kamp mod ondskabens magter, i erkendelsen af at den kristne kirke startede med Jesus og ikke med Luther. Reformationsåret 2017 bør overalt fejres ved, at “protestantismens børn” vedkender sig deres katolske arv med respekt og kærlighed, og at “apostelkirkens børn” omfavner alle, der bekender Jesus som Herre, som brødre og søstre.