Fair SU til alle studerende – også på MF

s12_Kristian Andersen_Download til pressebrug RGB_3272Kristian Andersen
Spidskandidat for KD i
Storkreds Vest

KD har altid værnet om det frie valg i grundskolen, men nu står kampen om de videregående uddannelser.

I det nye folketing vil vi arbejde for det juridiske grundlag for, at private kan drive universiteter, hvor de studerende får SU på de samme vilkår som alle andre danske studerende.
KD vil rette op på 50 års uret begået mod de to private uddannelsesinstitutioner Menighedsfakultet i Århus (MF) og Dansk Bibel-Institut (DBI) i København. Vi mener, at det er for ringe, at danskere år efter år skal indsamle flere millioner kroner til at støtte teologistuderende ved disse institutioner. SU må være en offentlig opgave på lige vilkår for alle!
I foråret afdækkede DBIs rektor de åbenlyse uretfærdigheder i en kronik i Kristeligt Dagblad den 26. marts. Det er uretfærdigt og bare ikke fair, at DBI får afvist sin SU-ansøgning, både fordi det ikke er et dansk universitet, og fordi det er udenlandsk uddannelse. Man tager heller ikke hensyn til det store marked, der er for disse teologiske kandidater. Mage til politiserende statsadministration skal man lede længe efter.
Giv derfor KD en stemme til at sikre en videregående uddannelse, som ikke administreres ud fra flertallets følelser og antipatier. Vi vil sikre mangfoldighed og fairness ved at arbejde for et klart lovgrundlag, der ikke diskriminerer teologiske retninger og kirkelige grupperinger. I Danmark skal fair og fri videregående uddannelse alene vurderes ud fra international kvalitet i forskningen og undervisningen.