Frikirkepræst stiller op for LA

Claus Hermansen
Claus Hermansen

Claus Hermansen er 40 år, gift og har 4 børn. Han er frikirkepræst i en pinsekirke i Hobro. Og han er kandidat for Liberal Alliance…

Hvorfor har du valgt at stille op til Folketinget?
– Jeg mener, det er meget vigtigt, at kristne involverer sig i samfundet og gør deres indflydelse gældende. Vi har brug for mange flere kristne journalister, advokater, skolelærere – og politikere.
Som frikirkepræst havde jeg i mange år den holdning, at jeg ikke burde være politisk aktiv – men samtidig opfordrede jeg igen og igen folk til at involvere sig i det, der interesserede dem for at danne netværk blandt ”almindelige mennesker” – og én dag var det, som om Gud spurgte mig: ”Hvad engagerer du dig så i?”
Det var startskuddet til at engagere mig i politik – noget jeg i mange år havde haft lyst til.

Hvorfor lige Liberal Alliance?
1) LA kæmper for det enkelte menneskes, den enkelte virksomheds – og den enkelte forenings/kirkes – frihed fra unødig statslig indblanding. Er der noget, vi som frikirker har brug for, er det politikere, der vil værne om friheden for den enkelte til at tro og tænke, hvad de vil – uden diskrimination.
2) LA kæmper for vækst og velstand for den ganske almindelige dansker og tilskynder til, at man ærer dem, der viser entrepreneur-skab – i stedet for at mistænkeliggøre dem, der tjener lidt ekstra ved at pålægge dem topskat og andet, som er baseret på misundelse.
3) LA har pondus til at få indflydelse på Christiansborg.
4) Ja, LA er – ligesom resten af Folketingets partier – tilhænger af, at den frie abort skal bevares. Det er jeg som bibeltro kristen selvsagt ikke – men man må vælge sine kampe, og kampen mod fri abort er mine øjne mere åndelig end politisk. Bevarelse af den frie abort ligger på ingen måde som en mærkesag eller et fokus for LA – og der er andre i partiet, der er imod, ligesom jeg – og jeg oplever respekt for mit synspunkt.
5) LA er på linie med de kristne på række områder, såsom modstand mod anerkendelse af Palæstina som stat, skepsis overfor aktiv dødshjælp, stop for statslig indblanding i kirkens interne forhold etc.
6) En stemme på en bibeltro LA’er til valget giver langt mere kristen indflydelse på Christiansborg end en stemme på en kristen, hvis parti ikke har en realistisk mulighed for repræsentation, slutter Claus Hermansen.