Ny bestyrelse i Soldatermissionen

Vibeke Schmidt og Bo Mejlgaard er nye i Soldatermissionens bestyrelse.
Vibeke Schmidt og Bo Mejlgaard er nye i Soldatermissionens bestyrelse.

Den 1. juni tiltrådte en ny bestyrelse for KFUMs Soldatermission. Fire bestyrelsesmedlemmer er nye, mens formandsskabet er uændret.
Valget af den nye bestyrelse for KFUMs Soldatermission fandt sted først i maj med tiltrædelse 1. juni.
Ny i bestyrelsen er psykolog Vibeke Schmidt, (54), der er chef for børneklinikken i Lyngby og tidligere chef for militærpsykologisk afdeling i Forsvarets Veterancenter. Også Bo Mejlgaard (57) er nyt medlem. Han er til daglig partner i virksomhederne Constucta, MS Sikring og HP-alarm. Bo Mejlgaard er udpeget af Indre Mission. Han afløser Alex B. Nielsen, mens Vibeke Schmidt afløser Michala Kure.
Nye medarbejderepræsentanter er Birthe Anderson (43), der er leder af KFUMs Soldaterhjem i Skive og Jakob Sejergaard (30), der er soldaterrekreationsmedarbejder og assisterende leder på Soldaterhjemmet i Høvelte.