Curlingfår på diæt – og alle de andre

Bodil Lanting
Bodil Lanting

Vi kirkefolk er som bekendt en flok får, der er afhængige af en hyrde. Men der er flere forskellige slags underhyrder, og det afspejles blandt fårene…

Overhyrden leder sine får. De hører hans røst og han beskærmer dem med livet som indsats. I hans fold kan fårene gå ind og ud og finde føde – de har nemlig adgang til en vigtig manual.

Men underhyrderne har det med at skabe specielle fåreflokke. Her finder vi blandt andet:

Curlingfår på streng diæt. Disse får er overvejende sunde. Men her vogter underhyrden måske så nidkært over sin flok, at han ind imellem kommer til at tygge foderet for dem. Hos denne type hyrde vil man ofte kunne finde frygtsomme får, som er bange for at komme alt for tæt på andre af overhyrdens flokke.

Fejlernærede får. De ser ofte ud til at have et festligt fåreliv, fordi hyrderne ikke er bange for at gå nye veje og prøve nye fodertyper. Men måske skulle hyrderne lære lidt mere af deres forgængere. Ulempen er nemlig, at der kan forekomme livsstils-sygdomme hos disse får – ligesom hos mennesker, der lever af junkfood.

findes, hvor hyrderne har andre prioriteringer end fårene. Måske fordi de lægger stor vægt på en vigtig vaccination, som gives til de små lam. Måske fordi de intet ved om de farer, der lurer gennem hele fårelivet. Risikoen er, at fårene glemmer både overhyrden og manualen. De kan også glemme selve det faktum, at de er får og derfor har brug for vejledning…

Der findes naturligvis også de enkeltstående, vildfarne får, som ikke har en underhyrde. Nogle af dem er lidt kritiske overfor andre flokke og deres hyrder. Måske har de glemt, at de i virkeligheden er flokdyr og ret hjælpeløse på egen hånd. Men det er en helt anden historie.

Ind imellem kunne man ønske sig, at de forskellige fåre- og hyrdetyper kunne mødes og lære af hinanden. Tænk om man ind imellem sammen kunne studere manualen og enes om at følge overhyrden som én flok.
Tænk om det måske kunne begynde på stævnerne denne sommer…


Artiklen fortsætter efter annoncen: