Rørt og vildledt

s16_Michael lercheMichael Lerche Nygaard
sognepræst, Kristkirkens Sogn i Kolding
Jeg vil gerne advare imod at bruge en bestemt bog som opbyggelig læsning. Det drejer sig Charlotte Rørths ”Jeg mødte Jesus – Bekendelser fra en modvilligt troende”, som anvendes i bl.a. bibelkredssammenhæng. Bogen har vakt stor opsigt efter positiv medieomtale. Den skildrer dels, hvordan Charlotte Rørth som almindelig sekulariseret dansker overraskes af at se Jesus lyslevende for sig i en spansk kirke; dels hvordan hun fortolker sine syner efterfølgende.
Jeg tvivler ikke på Charlotte Rørths ærlighed. Hun ønsker helt sikkert ikke at føre nogen bag lyset. Og hvorfor skulle hun ikke se Jesus i et syn? Det gør jo mange i disse år.
Mærkeligt er det, at Jesus i synet siger: ”Jeg stoler på dig” og ikke noget om, at forfatteren skal stole på ham. Men hvem ved, hvad Gud har i ærmet? Mere foruroligende er det, at synet af Jesus tilsyneladende ikke fører til fokus på, hvad han vil, eller hvad han har gjort. Og rent ud alarmerende er vildledningen fra nyreligiøse terapeuter og bibelkritiske teologer, da forfatteren søger en forklaring på sin oplevelse.
Størstedelen af bogen består af det virvar af forklaringer, hun får, og som hun af gode grunde ikke ved, hvad hun skal stille op med. På den måde bliver Charlotte først rørt og siden vildledt: Man fortæller hende, at hun har oplevet hinduernes kundalinirejsning gennem rygraden. At synet af Jesus beviser hendes ganske særlige personlige evner. At oplevelsen bekræfter, at opstandelsen skal forstås rent åndeligt. At hun så Jesus, fordi hun opholdt sig på i et særlig religiøst sted, ladet med forskellige religioner osv.
Der er også sundere forklaringer i mængden, men samlet set ligger bogen langt fra den sunde lære. I øvrigt tages oplevelserne flere gange til indtægt for, at optagethed af læren er en misforståelse. Hvad Jesus mener, spiller ikke rigtig nogen rolle.
Fordi bogen er et sammensurium af kristendom og rigtig meget andet, vil jeg advare imod at bruge den som opbyggelig litteratur. Jeg mener ikke, at det er ansvarligt at henvise søgende mennesker eller nye kristne til den. De mange ikke-kristne forklaringer vildleder og vil nemt give mennesker appetit på at lære mere af hinduismen, bibelkritikken eller et berømt nyreligiøst center, som får flot omtale. Så selv om bogen måske tager udgangspunkt i et ægte møde med Jesus, risikerer man ved læsningen at blive ført bort fra ham.