Smuk andagtsbog i evangeliets centrum

s15_Gud talerLogos’ forlag har genudgivet Carl Olof Rosenius’ husandagtsbog ”Gud taler” i en lettere revideret og forkortet udgave.

Rosenius, som var læg- og vækkelsesprædikant i Sverige i 1800-tallet, er i Danmark især kendt i lutherske vækkelseskredse – som Luthersk Mission og Indre Mission.
Faktisk er han den forfatter i Sverige, der har det mest omfattende forfatterskab, og den nyudgivne andagtsbog ”Gud taler” er en kærkommen anledning til at stifte bekendtskab med denne store forfatter og forkynder, hvis man endnu ikke har læst noget af ham, og genopdage eller uddybe kendskabet til ham, hvis man allerede kender ham.

Grundtonen er nåden

Det karakteristiske ved Rosenius’ forfatterskab i det hele taget, og altså også ved foreliggende andagtsbog, er det centrale i hans forkyndelse.
I en tid, hvor vi som kristne har travlt med alt muligt – også kristeligt set – og til tider falder i aktivismens grøft, er det befriende at læse en bog, hvor fokus ikke er på, hvad vi skal gøre, men på hvad Jesus har gjort for os. Her er det centrale begreber som lov og evangelium, synd og nåde, frelse og fortabelse, sejren på korset og Bibelens autoritet, som står i centrum. Selvom andagtsbogen til tider retter projektøren på konkrete synder og her kan være meget direkte, er det nåden, der er grundtonen gennem hele bogen.
De enkelte andagtsstykker hjælper os som læsere med at rette blikket væk fra os selv og hen på Jesus som frelsens grund: ”Over for Gud gælder nemlig, at jeg har min retfærdighed i Kristus alene – og denne retfærdighed er fuldkommen og hel” og ”I samme øjeblik du tror på Kristus, er al hans retfærdighed din – hans lydighed, hellighed, hans sejr gennem lidelse og død – alt er dit!” Forkyndelsen i andagtsbogen er af den art, som man både kan leve og dø på, den er en opmuntring i livet og en trøst i døden.

Bibelsk og luthersk

Foruden at være meget bibelsk er Rosenius’ andagtsbog også meget luthersk. Man kan faktisk få et ret godt kendskab til, hvad luthersk kristendom er ved at læse bogen – også gennem adskillelige eksplicitte henvisninger til Luther.
Andagtsbogen har foruden et lille stykke til hver dag i året også et emne- og skriftstedsregister, som gør bogen meget anvendelig, hvis man ønsker en udlægning af et bestemt skriftsted, ellers hvis man har brug for hjælp eller et ord ind i en bestemt situation.
Dertil kommer, at bogen har et smukt omslag, som indbyder til at gå i kast med bogen, hvilket bestemt også kan anbefales.

Carl Olof Rosenius: ”Gud taler”
372 sider • 199,95 kr.
Forlagsgruppen Lohse