Åbent brev til Inger Støjberg

Martin Nissen
Haderslev Internationale Kirke
Ahornvej 10

Åbent brev til Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg

Allerførst tak for den fremragende indsats, du gør som minister.

Som det nok er dig bekendt, så forbyder Røde Kors, at kristne informerer om den kristne tro på asyl- og modtagecentre, hvor Røde Kors har fået overdraget opgaven af Jammerbugt Kommune. Heller ikke plakater med invitation til kristne gudstjenester m.v. tillades.
Mange er jo flygtet til Danmark, fordi de har oplevet, at islam ikke er en fredens religion. Men hvorfor kan flygtninge så ikke få lov til at høre om kristentroen, som jo er det, Danmark bekender sig til, både i Grundloven og regeringsgrundlaget?

Jeg har snakket med lederen for modtagecentret i Haderslev, og hun siger, at de ikke vil have nogen religiøse forkyndere ind, da de så også skal tillade, at imamer kommer med deres budskaber.
Det mener jeg er en total misforståelse. Flygtninge er kommet til et land, som bygger på kristne værdier. De flygter fra vold og krig fra islam. Så har de nok ikke brug for at høre mere om islam. Men tværtimod mener jeg, at det ville være godt og naturligt, at de hører om næstekærlighed, tilgivelse m.v., som jo er centralt i kristentroen. Jeg snakker i øvrigt med mange flygtninge på gader og stræder, og de vil gerne høre om kristentroen og modtage litteratur om det.
For tiden er der en del flygtninge, som konverterer fra islam til kristentroen. Og det kan da kun gøre integrationen nemmere. Men jeg og folkekirkepræster m.v. kunne jo nå langt flere, hvis vi kunne fortælle om kristentroen på asyl- og modtagecentre.

Så her er mit spørgsmål: Vil du meddele Røde Kors, at information om kristentroen fremover kan foretages på asyl- og modtagecentre? Jeg mener, at det er mindst lige så vigtigt som det tiltag, du har sat i gang vedr. information om ligestilling. Hvis Røde Kors fortsat ikke vil give adgang til oplysning om kristentroen, så kan staten helt sikkert finde andre til at drive disse centre.