Kæmpe kirkevækst i Nepal

Den kristne kirke i det jordskælvsramte Nepal vokser hurtigt, men har mange udfordringer. Foto: HimalPartner, Terje Holmedahl.
Den kristne kirke i det jordskælvsramte Nepal vokser hurtigt, men har mange udfordringer. Foto: HimalPartner, Terje Holmedahl.

Et norsk missionsselskab beretter om glæder og udfordringer i det hinduistiske land.

Nepal har en af de hurtigst voksende kristne befolkninger i verden. Men udfordringerne står i kø for landet, der blev ramt af et voldsomt jordskælv sidste år.

Over 80 procent af Nepals befolkning er hinduer, men nu er kristendommen på hurtig fremfærd i det bjergrige land.
– Det er en spændende del af vor historie, at vi i praksis har set denne vækst, fortæller generalsekretær i HimalPartner, Heidi Westborg Steel.
Da HimalPartner (tidligere Den Norske Tibetmisjon) sendte sine første missinærer til Nepal i 50’erne, var det forbudt at drive mission i landet.
– Det var tilladt at tale om troen, men alle forsøg på at samles eller drive organiseret missionsarbejde blev der slået kraftigt ned på, fortæller Westborg Steel.
Sådan var politikken frem til 1990. Men nu tyder studier fra blandt andet The Center for the Study of Global Christianity på, at Nepal er det land, hvor kristendommen vokser hurtigst.

Bliver kristne i udlandet

Mange nepalesere er blevet kristne som studenter i for eksempel Indien og er derefter rejst hjem for at missionere. En af dem er Haary Pandey:
– Da jeg studerede, hørte jeg om Jesus Kristus. Mine venner fortalte mig om ham og opfordrede mig til at læse Bibelen, Guds Ord, siger han til CBN News.
Tilbage i Nepal kom han med på en ungdomslejr og blev fyldt af Helligånden.
– Jeg kunne ikke tro, at Den hellige Ånd kom ind i mig. Fra da af voksede min tro sig større og større, og jeg siger stadigvæk ”Wow! Gud lever. Gud lever!” siger Pandey.
– Kombinationen med udenlandske missionærer og lokale kristne er noget af det, som har gjort væksten mulig. Man antager, at der nu er omkring 1,5 millioner kristne blandt landets 29 millioner indbyggere, siger Heidi W. Steel.

Ny grundlov med klausul

I september kom Nepals nye grundlov endelig på plads. Her fastslås det, at der skal være religionsfrihed i landet.
– I praksis har der været religionsfrihed i Nepal siden 1990, og folk har åbent kunnet udøve deres tro, men nu står det også i grundloven, siger Heidi Westborg Steel.
Men grundloven har også en udfordrende klausul.
– På grund af stærkt pres fra enkelte hindugrupperinger blev der tilføjet en klausul om, at nepalesere kan blive fængslet for at omvende andre. Dette gælder for så vidt alle religioner. Men det er først og fremmest kristendommen, de ønsker at bekæmpe med dette tillæg, siger Heidi Steel. Hun har dog ikke hørt om retssager som følge af denne klausul.
– Men i folkeopinionen bliver fordommene bekræftet: at det, de kristne gør, er noget farligt, siger generalsekretæren.

For et år siden så der sådan ud i Nepal. Foto: MAF.
For et år siden så der sådan ud i Nepal. Foto: MAF.
Stresset befolkning

Den store jordskælvskatastrofe i Nepal sidste år samt blokaden ved grænsen mod Indien har gjort livet i landet ekstra udfordrende.
– Udfordringerne efter jordskælvet og blokaden gør, at kirkerne vælger at vente med at udfordre restriktionerne i grundloven. Det er usikkert, om det vil blive til en stor sag, og man ønsker ikke at tage for store chancer med en stresset og udmattet befolkning, siger Heidi Westborg Steel.
Store dele af befolkningen i bjergene har endnu ikke fået hjælp efter jordskælvet. De fik akut nødhjælp, men mangler nu hjælp til genopbygning. Samtidig har mange vestlige lande beskåret eller helt stoppet støtten til Nepal på grund af flygtningesituationen i Syrien.

Nåden er svær at fatte

Nepals kirke er stadig meget ung, og Himalpartner oplever, at de kristne har svært ved at forstå budskabet om nåden.
– Mange er vokset op i Nepal og har familier, som er hinduer. For dem er det lettere at relatere til Det gamle Testamentes love og regler for troen end at forstå nåden, som den beskrives i Ny Testamente. Derfor bliver en del umodne kirker meget loviske, fortæller generalsekretæren.
En anden udfordring er, at kirken kun i begrænset omfang har taget ansvar for diakonalt arbejde, siden nødhjælpsorganisationer fik adgang til at arbejde i Nepal.
– Det er kommet lidt mere diakonalt arbejde i menighederne efter jordskælvet, og kirkerne er optaget af ikke bare at hjælpe de kristne, men alle medborgere i landet, fortæller Heidi W. Steel.

Oplæring i sjælesorg

HimalPartner er gået ind i nogle af Nepal-kirkernes udfordringer. Man har blandt andet oprettet et ressourcecenter i sjælesorg og pastoral oplæring i byen Pokhara.
– Vor udsending Mirjam Bergh har, sammen med lokale kræfter, opbygget et uddannelsescenter og udgivet en bog på nepali om sjælesorg som en del af et kursusoplæg. Det handler blandt andet om tilgivelse, nåde, kirkens plads i samfundet og udfordringer i forbindelse med seksualitet og alkohol. Disse temaer kan være udfordrende for unge menigheder, fortæller Heide W. Steel.
Men der er også mange lyspunkter i kirkerne i Nepal.
– Det dejlige ved nepalikirken er, at de er utrolig hjertelige. Missionærer udefra har ikke arbejdet med kirkeplantning i Nepal, men de lokale har selv oprettet kirker forskellige steder. De er utrolig frimodige og rejser ud og evangeliserer i vanskeligt tilgængelige områder.
Første påskedag mødes alle kirkerne på en stor plads midt i centrum af hovedstaden og fejrer påskemorgen der.
– Det er noget meget specielt at være der sammen med titusiner af kristne, særlig for gamle missionærer, som husker, hvordan det var, da dette var ulovligt. Glæden er stor i nepalikirken, slutter generalsekretæren i HimalPartner.
KPK/Bodil


Artiklen fortsætter efter annoncen: