New York: Nu skal man omtale enkeltpersoner efter ønsket ’køn’

En ny lov, ’New York City Human Rights Law’ kræver at ansatte, arbejdsgivere og handlende bruger stedord efter folks egne ønsker.
Folk kan stadig blive kaldt ’Mr.’ og ’Mrs.’ (Hr. og Fru), men de kan også kræve kønsneutrale betegnelser som ”ze” eller ”hir”. Overtrædelse af loven kan medføre bødestraffe på mellem 125.000 og 250.000 dollars.
Republikanerne prøver nu at hindre gennemførelsen af Obamas forslag om, at transkønnede skal have adgang til deres foretrukne toiletter og omklædningsrum i offentlige skoler uanset deres biologiske køn.